Zakontraktowane projekty Programu Współpracy

Lista projektów zaktualizowana w dniu: 02.01.2020

Do tej pory 34 projektów otrzymało umowę o dofinansowanie, w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednia / Brandenburgia / Polska.
Łączne wydatki kwalifikowalne tych projektów wynoszą 100,579 mln Euro. Wydatki te są współfinansowane przez Unie Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 80,822 mln Euro.

Finansowanie przez UE zakontraktowanych projektów
Oś priorytetowa
Liczba
Środki EFRR
1 - Natura i kultura
13
25,456 mln Euro
2 - Transport i mobilność
1
13,746 mln Euro
3 - Edukacja
5
9,010 mln Euro
4 - Współpraca transgraniczna
15
32,611 mln Euro

INT6 - 29.11.2017 - 79 Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców

29 listopada 2017 w Ośrodku Kongresowo-Rekreacyjnym Centrum kształcenia Zawodowego w Greifswaldzie odbyło się 79 Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców pod tytułem: „Zapewnienie wykwalifikowanego personelu medycznego i opiekuńczego oraz zakładowy system opieki zdrowotnej”.

Tematyka forum spotkała się z dużym zainteresowaniem, z zaproszenia do udziału Forum skorzystało 87 uczestników w tym 43 z Polski i 44 z Niemiec.
Wysłuchawszy 9 referatów zaznajomili się z wyzwaniami stojącymi przed politykami, zrzeszeniami, stowarzyszeniami, szpitalami i domami opieki, które muszą sprostać wymaganiom adekwatnego leczenia i opieki w sytuacji ciągle rosnącej liczby osób potrzebujących , przy jednoczesnym spadku zainteresowania kształceniem się i wykonywaniem pracy w zawodach medycznych i opiekuńczych.

Przekazane zostały informacje odnośnie kształcenia transgranicznego, współpracy, uznawania kwalifikacji zawodowych i pozyskiwania personelu wykwalifikowanego. Przedstawiono innowacyjne projekty zmierzające do rozszerzenia i polepszenia kwalifikacji personelu oraz pomysły na zatrzymanie pracowników w ich dotychczasowym przedsiębiorstwie. W szczególności podjęto temat zakładowego systemu zdrowotnego, który w Polsce i Niemczech traktowany jest odmiennie, co było impulsem do intensywnej wymiany doświadczeń.

Uczestnicy dyskutowali także podczas przerw, również w salach, w których przedsiębiorstwa z branży zdrowotnej i opiekuńczej przygotowały powierzchnię wystawienniczą przedstawiającą ich ofertę usług.
Polsko-Niemieckiemu Forum Przedsiębiorców towarzyszyła telewizja NDR, która tego samego dnia nadała krótką relację z obrad. Ponieważ tematyka obrad porusza niezwykle palący problem w regionie, rozważane jest podjęcie tego tematu w ramach większego formatu, np. reportażu.

Pliki do pobrania i zdęcia na stronie:

http://www.pomerania.net/pl/2014-04-09-16-31-25/dzialania-projektowe/3143-sprawozdanie-z-79-polsko-niemieckiego-forum-przedsiebiorcow.html

Transport i mobilność

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.
© 2020 - www.interreg5a.info

EU LogoProgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.