Zakontraktowane projekty Programu Współpracy

Lista projektów zaktualizowana w dniu: 17.09.2019

Do tej pory 32 projektów otrzymało umowę o dofinansowanie, w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednia / Brandenburgia / Polska.
Łączne wydatki kwalifikowalne tych projektów wynoszą 95,022 mln Euro. Wydatki te są współfinansowane przez Unie Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 76,099 mln Euro.

Finansowanie przez UE zakontraktowanych projektów
Oś priorytetowa
Liczba
Środki EFRR
1 - Natura i kultura
11
22,587 mln Euro
2 - Transport i mobilność
1
13,746 mln Euro
3 - Edukacja
5
9,005 mln Euro
4 - Współpraca transgraniczna
15
30,762 mln Euro

INT79 - Krótka prezentacja Funduszu Małych Projektów

Spis treści

W Programie Współpracy Interreg V A ponownie pojawił się Fundusz Małych Projektów (FMP). Jest to projekt niezwykły. Z kilku powodów. Projekt składa się tak naprawdę z setek drobniejszych projektów, które realizowane są przez instytucje działające na obszarze Euroregionu Pomerania, a uczestnikami tych projektów są tysiące osób z obszaru wsparcia Programu Interreg V A.

c_300_200_16777215_00_images_projektbilder_INT79_map_INT79_Projektstandorte.jpgPartrzy projektu są Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (Partner Wiodący) i Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. (Partner).

Projekt opiewa na ponad 17,6 mln euro, z czego uzyskane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 15 mln euro.

To realizacja działań, które wspierają nowe lub istniejące już kontakty transgraniczne, które wpływają na poprawę wzajemnego porozumienia. Planowane działania mają przyczynić się do lepszego poznania mieszkańców pogranicza. Jest to podstawa dla rozwoju współpracy w regionie. Są to projekty spotkaniowe, zwane też potocznie „miękkimi”. Paleta projektów jest bardzo szeroka. Są wśród nich spotkania gospodyń wiejskich, strażaków, sportowców, ale też poważne konferencje naukowe, festiwale czy projekty językowe. Spotykają się i przedszkolaki i seniorzy. Beneficjentami projektów są gminy, stowarzyszenia, instytucje kultury, uniwersytety czy fundacje. Wszystkie projekty są ważnym elementem wspierania dobrej współpracy polsko-niemieckiej.

Transport i mobilność

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.
Dalsze informacje Ok