Zakontraktowane projekty Programu Współpracy

Lista projektów zaktualizowana w dniu: 08.06.2020

Do tej pory 41 projektów otrzymało umowę o dofinansowanie, w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednia / Brandenburgia / Polska.
Łączne wydatki kwalifikowalne tych projektów wynoszą 126,444 mln Euro. Wydatki te są współfinansowane przez Unie Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 99,221 mln Euro.

Finansowanie przez UE zakontraktowanych projektów
Oś priorytetowa
Liczba
Środki EFRR
1 - Natura i kultura
17
30,270 mln Euro
2 - Transport i mobilność
2
26,798 mln Euro
3 - Edukacja
5
9,010 mln Euro
4 - Współpraca transgraniczna
17
33,144 mln Euro

Na tej stronie uzyskacie Państwo informacje o zatwierdzonych projektach. Listę projektów można sortować i filtrować. Klikając w konkretny, zostaniecie Państwo przekierowani na podstronę zawierającą dodatkowe szczegóły dotyczące projektu, w tym informacje prasowe, ciekawostki i wydarzenia.
Oczywiście można również wyeksportować poniższą listę projektów z informacjami zgodnie z Art. 115 (2) Rozporządzenia (UE) 1303/2013 (Załącznik XII Nr 1) jako plik Excel.

Filter 
nr projektu INT... Oś priorytetowa Tytuł projektu Partner wiodący EFRR (Euro)
2 4 - Współpraca transgraniczna Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgia Universitätsmedizin Greifswald, Körperschaft des öffentlichen Rechts
1.990.655,77
6 4 - Współpraca transgraniczna Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interregu V A Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.
4.115.270,79
7 4 - Współpraca transgraniczna Regionalne Prezentacje Gospodarcze – Stabilizacja i intensyfikacja polsko – niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017 – 2019 Stadt Schwedt/Oder
82.552,00
10 4 - Współpraca transgraniczna Innowacyjny polsko-niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków Universitätsmedizin Greifswald
2.886.227,96
13 4 - Współpraca transgraniczna Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli Gmina Miasto Szczecin
744.125,72
14 4 - Współpraca transgraniczna Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod hematologii i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
112.285,00
23 2 - Transport i mobilność Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II Land Mecklenburg Vorpommern / Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Straßenbauamt Neustrelitz
15.153.659,64
45 4 - Współpraca transgraniczna Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Szczecinie
536.789,45
51 1 - Natura i kultura POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze Tierpark Ueckermuende e.V.
3.663.403,04
52 3 - Edukacja Zdrowe dzieci w zdrowych gminach Gmina Miasto Kołobrzeg
1.105.586,05
54 1 - Natura i kultura Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
3.062.912,59
55 1 - Natura i kultura Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry Stadt Schwedt/Oder
2.151.475,03
59 3 - Edukacja "Trzy przedszkola - Dwa języki - Jedna droga" Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpommern e.V.
3.299.958,65
60 1 - Natura i kultura Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania Gmina Miasto Kołobrzeg
1.828.439,59
62 1 - Natura i kultura Polsko-niemiecka sieć teatralna (theater-pom.net) Uckermärkische Bühnen Schwedt, Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder
2.807.997,61
65 1 - Natura i kultura Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza Muzeum Narodowe w Szczecinie
2.391.790,99
67 1 - Natura i kultura Transgraniczny rozwój turystyki, w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój w oparciu o zrównoważone wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego Stadt Templin
900.999,62
76 3 - Edukacja Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania Gmina Miasto Szczecin
2.184.196,78
77 1 - Natura i kultura Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie Stadt Neubrandenburg
2.780.001,59
79 4 - Współpraca transgraniczna Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
14.999.991,12
107 4 - Współpraca transgraniczna Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania (Akronim: REGE) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT w Szczecinie)
648.078,67
109 4 - Współpraca transgraniczna Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
317.475,00
110 4 - Współpraca transgraniczna Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
997.929,00
113 4 - Współpraca transgraniczna Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii Universitätsmedizin Greifswald Körperschaft des öffentlichen Rechts
2.102.811,12
114 1 - Natura i kultura Poprawa siedlisk rzecznych poprzez zmniejszenie eutrofizacji i zwiększenie drożności rzek dla gatunków migrujących jako warunku lepszego stanu wód śródlądowych, dopływów Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego (ImproRivHab_PLDE) Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
1.025.005,56
116 4 - Współpraca transgraniczna Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom Amt Oder- Welse
2.396.577,20
118 4 - Współpraca transgraniczna Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w okulistyce Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
426.468,34
120 4 - Współpraca transgraniczna Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.
254.001,25
124 3 - Edukacja Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania. Gmina Miasto Stargard
1.935.960,35
128 3 - Edukacja Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy. Amt Oder-Welse
483.921,53
135 1 - Natura i kultura Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
1.117.268,73
137 2 - Transport i mobilność Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap II z II Land Mecklenburg Vorpommern / Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Straßenbauamt Neustrelitz
11.644.330,32
138 1 - Natura i kultura Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny Województwo Zachodniopomorskie
1.822.016,00
142 1 - Natura i kultura Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald Federacja Zielonych Gaja
876.879,57
144 1 - Natura i kultura LosBonasus – Crossing! Polepszenie transgranicznego zarzadzania populacjami żubra i łosia Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.
1.096.177,48
149 1 - Natura i kultura Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
337.309,26
152 1 - Natura i kultura HISTORIA TECHNIKI NA POMORZU – TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MUZEÓW W ANKLAM I SZCZECINIE Hansestadt Anklam
2.533.487,77
161 1 - Natura i kultura Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej Stadt Schwedt/Oder
973.238,48
162 1 - Natura i kultura Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym Federacja Zielonych GAJA
901.701,56
176 4 - Współpraca transgraniczna Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja Gmina Miasto Szczecin
324.404,57
180 4 - Współpraca transgraniczna Transcoding Pomerania - Podniesienie jakości współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
208.123,15

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 - www.interreg5a.info

EU LogoProgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.