Zakontraktowane projekty Programu Współpracy

Lista projektów zaktualizowana w dniu: 17.09.2019

Do tej pory 32 projektów otrzymało umowę o dofinansowanie, w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednia / Brandenburgia / Polska.
Łączne wydatki kwalifikowalne tych projektów wynoszą 95,022 mln Euro. Wydatki te są współfinansowane przez Unie Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 76,099 mln Euro.

Finansowanie przez UE zakontraktowanych projektów
Oś priorytetowa
Liczba
Środki EFRR
1 - Natura i kultura
11
22,587 mln Euro
2 - Transport i mobilność
1
13,746 mln Euro
3 - Edukacja
5
9,005 mln Euro
4 - Współpraca transgraniczna
15
30,762 mln Euro

Na tej stronie uzyskacie Państwo informacje o zatwierdzonych projektach. Listę projektów można sortować i filtrować. Klikając w konkretny, zostaniecie Państwo przekierowani na podstronę zawierającą dodatkowe szczegóły dotyczące projektu, w tym informacje prasowe, ciekawostki i wydarzenia.
Oczywiście można również wyeksportować poniższą listę projektów z informacjami zgodnie z Art. 115 (2) Rozporządzenia (UE) 1303/2013 (Załącznik XII Nr 1) jako plik Excel.

Filter 
nr projektu Oś priorytetowa Tytuł projektu Partner wiodący EFRR (Euro)
INT10 4 - Współpraca transgraniczna Innowacyjny polsko-niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków Universitätsmedizin Greifswald
2.886.227,96
INT107 4 - Współpraca transgraniczna Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania (Akronim: REGE) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT w Szczecinie)
648.078,67
INT109 4 - Współpraca transgraniczna Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
317.475,00
INT110 4 - Współpraca transgraniczna Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
997.929,00
INT114 1 - Natura i kultura Poprawa siedlisk rzecznych poprzez zmniejszenie eutrofizacji i zwiększenie drożności rzek dla gatunków migrujących jako warunku lepszego stanu wód śródlądowych, dopływów Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego (ImproRivHab_PLDE) Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
1.025.005,56
INT116 4 - Współpraca transgraniczna Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom Amt Oder- Welse
2.324.970,67
INT118 4 - Współpraca transgraniczna Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w okulistyce Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
426.468,34
INT120 4 - Współpraca transgraniczna Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.
254.001,25
INT124 3 - Edukacja Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania. Gmina Miasto Stargard
1.935.960,35
INT128 3 - Edukacja Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy. Amt Oder-Welse
479.572,88
INT13 4 - Współpraca transgraniczna Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli Gmina Miasto Szczecin
744.125,72
INT14 4 - Współpraca transgraniczna Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod hematologii i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
112.285,00
INT142 1 - Natura i kultura Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald Federacja Zielonych Gaja
876.879,57
INT144 1 - Natura i kultura LosBonasus – Crossing! Polepszenie transgranicznego zarzadzania populacjami żubra i łosia Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.
1.096.177,48
INT149 4 - Współpraca transgraniczna Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
337.309,26
INT2 4 - Współpraca transgraniczna Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgia Universitätsmedizin Greifswald, Körperschaft des öffentlichen Rechts
1.990.655,77
INT23 2 - Transport i mobilność Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II Land Mecklenburg Vorpommern / Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Straßenbauamt Neustrelitz
13.745.706,66
INT45 4 - Współpraca transgraniczna Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Szczecinie
524.498,45
INT51 1 - Natura i kultura POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze Tierpark Ueckermuende e.V.
3.663.403,04
INT52 3 - Edukacja Zdrowe dzieci w zdrowych gminach Gmina Miasto Kołobrzeg
1.105.586,05
INT54 1 - Natura i kultura Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
3.064.468,34
INT55 1 - Natura i kultura Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry Stadt Schwedt/Oder
2.151.475,03
INT59 3 - Edukacja "Trzy przedszkola - Dwa języki - Jedna droga" Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpommern e.V.
3.299.958,65
INT6 4 - Współpraca transgraniczna Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interregu V A Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.
4.115.270,79
INT60 1 - Natura i kultura Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania Gmina Miasto Kołobrzeg
1.828.439,59
INT62 1 - Natura i kultura Polsko-niemiecka sieć teatralna (theater-pom.net) Uckermärkische Bühnen Schwedt, Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder
2.807.997,61
INT65 1 - Natura i kultura Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza Muzeum Narodowe w Szczecinie
2.391.790,99
INT67 1 - Natura i kultura Transgraniczny rozwój turystyki, w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój w oparciu o zrównoważone wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego Stadt Templin
900.999,62
INT7 4 - Współpraca transgraniczna Regionalne Prezentacje Gospodarcze – Stabilizacja i intensyfikacja polsko – niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017 – 2019 Stadt Schwedt/Oder
82.552,00
INT76 3 - Edukacja Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania Gmina Miasto Szczecin
2.184.196,78

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.
Dalsze informacje Ok