Zakontraktowane projekty Programu Współpracy

Lista projektów zaktualizowana w dniu: 02.01.2020

Do tej pory 34 projektów otrzymało umowę o dofinansowanie, w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednia / Brandenburgia / Polska.
Łączne wydatki kwalifikowalne tych projektów wynoszą 100,579 mln Euro. Wydatki te są współfinansowane przez Unie Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 80,822 mln Euro.

Finansowanie przez UE zakontraktowanych projektów
Oś priorytetowa
Liczba
Środki EFRR
1 - Natura i kultura
13
25,456 mln Euro
2 - Transport i mobilność
1
13,746 mln Euro
3 - Edukacja
5
9,010 mln Euro
4 - Współpraca transgraniczna
15
32,611 mln Euro

POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodniczeOś priorytetowa: 1 - Natura i kultura

nr projektu: INT51

Opis projektu:

W w/w projekcie pracują niem-pol. ośrodki kulturalne, turystyczne, miasta i gminy położone w atrakcyjnych krajobrazach i wśród kulturalnych osobliwości. Goście oraz mieszkańcy regionu mogą korzystać z różnorodnych ofert turystycznych partnerów. Transgraniczny rozwój jest wielką szansą dla niem-pol. partnerów projektu. Różnorodne oferty jednocześnie umożliwiają wzrost jakości życia w naturalnym środowisku. Partnerzy jako turystyczne atrakcje przyczyniają się do identyfikacji regionu i żyjących w nim ludzi. Wspólne dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze jest ważną podstawą zrównoważonego rozwoju obszaru wsparcia. Różnorodne obszary atrakcji jak i ich transgraniczny rozwój są dużą szansą dla partnerów. Celem projektu jest połączenie transgranicznych ofert turystycznych i tym samym ich polepszenie. W ten sposób przybliżone zostanie mieszkańcom i gościom transgranicznego regionu wspólne dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze zapierającego dech w piersiach regionu przyrodniczego. Partnerzy projektu stworzą wspólnie atrakcje i przeżycia, dzięki którym wzrośnie jakość życia ludzi w woj. Zachodniopom., Brandenburgii i MV. Dzięki projektowi ustabilizuje się turystyka transgranicznego regionu, będąca gospodarczą ostoją partnerów projektu. Dzięki dużej energii i odwadze jak i środkom finansowym zaplanowane inwestycje doprowadzą do wzrostu atrakcyjności poszczególnych ośrodków.  Żeby móc dotrzymać kroku zachodzącym zmianom, musimy wspólnie reagować na te zmiany. Zalicza się do tego zastosowanie elektronicznych mediów jak i ich połączenie. Musimy wykorzystać krajową i regionalną koncepcję marketingową (niem-pol.), portale tematyczne oraz kanały przekazu w celu umożliwienia naszym gościom dostępu do nowych produktów.  Możemy zmaksymalizować zasięg dostępu poprzez włączenie wszystkich partnerów w promocję produktów. Poprzez przedstawienie nowych produktów w elektronicznych mediach zachęcimy do odwiedzin danych osrodkow. Gwałtownie rosnące tendencje turystyki krajowej i europejskiej są wyzwaniem dla profesjonalnych organizacji turystycznych i miast, ich budżetu i personelu. By móc przedstawić im odpowiednie oferty oraz sieci połączeń musimy pójść nowymi drogami. Oznacza to, iż rozszerzyć należy myślenie w kategoriach regionalnych, połączyć transgranicznie wiejskie regiony z ich ofertami turystyki wodnej i rowerowej z ofertami kulturowymi miast i gmin. Oferty te muszą zostać w wiekszej mierze dopasowane do sezonu zimowego. Tu kryje się duży potencjał wzrostu liczby odwiedzających wszystkich partnerów.  Szukający wycieczek, urlopowicze czy też odwiedzający zainteresowani są przy szukaniu ofert spędzania wolnego czasu długoterminowymi ofertami, niezależnymi od warunków pogodowych. Ważnym jest założenie projektu, iż będą w nim ujęte różne kategorie.  Niezależnie od tego czy chodzi o oferty zabytków czy historycznych budowli, o wystawy czy też atrakcje przyrodnicze i zwierzęce w ogrodach zoologicznych, połączenie ofert ośrodków kulturalnych i turystycznych wywoła pozytywny efekt u wszystkich partnerów. Decydującym dla wszystkich partnerów będzie doprowadzenie do wzrostu atrakcyjności partnerskich ośrodków. Uda się to dzięki inwestycjom w oferty partnerów. Połączenie kompetencji partnerów projektu i ich wykorzystanie doprowadzi nasze turystyczne ośrodki do owocnej przyszłości. Dla powodzenia nowego projektu musimy połączyć zmieniające się czasy z odwagą.

Własne wiadomości i zdjęcia o projekcie INT51Informacje medialnePublikacje projektowe

Partner wiodący:

Tierpark Ueckermuende e.V.

Partnerzy projektu:

2 - Vogelpark Marlow gGmbH
3 - NABU - Regionalgruppe Insel Usedom e.V
4 - Gmina Przelewice
5 - Stadt Eberswalde
6 - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
7 - Gmina Police
8 - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
9 - Landesforst MV (AöR)
10 - Stadt Dargun

Wydatki (Euro): 4.309.885,98
Środki EFRR (Euro): 3.663.403,04
Początek projektu: 01.03.2018
Zakończenie projektu: 28.02.2021
Strona internetowa projektu: N/A

Nazwy kategorii interwencji:

01 - Nicht rückzahlbare Finanzhilfe / Dotacja bezzwrotna,
092 - Schutz, Entwicklung und Förderung öffentlicher touristischer Ressourcen / Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych,
T02 - Kleinstädtische Gebiete (mittlere Bevölkerungsdichte, Bevölkerung > 5 000) / Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości zaludnienia),
E23 - Kunst, Unterhaltung, Kreativwirtschaft und Erholung / Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja,

© 2020 - www.interreg5a.info

EU LogoProgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.