Rozporządzenia UE 2021-2027

Projekty rozporządzeń na nowy okres finansowania 2021-2027 zostały opublikowane w dniu 29.05.2018 r. Od tego czasu trwają negocjacje z państwami członkowskimi. Oczekuje się, że ostateczne teksty rozporządzeń zostaną opublikowane w czerwcu 2021 r.

Link do projektów rozporządzeń z dnia 29.05.2018 (dostępne tylko w języku angielskim):

https://ec.europa.eu/info/publications/regional-development-and-cohesion_pl