Konsultacje wstępne Programu Współpracy na lata 2021-2027

W dniach od 7 czerwca 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. odbyły się pisemne konsultacje wstępne dotyczące priorytetów programowych Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027.

Interreg VI A - Konsultacje wstępne czerwiec 2021

Zadawanie pytań zostało przeprowadzone online.

Display:

Interreg VI A - Dokumenty programowania

Na podstawie analizy społeczno-gospodarczej oraz analizy SWOT wraz z zaleceniami dotyczącymi działań członkowie Komitetu Programującego opracowują priorytety finansowania dla nowego Programu Współpracy.

Display: