Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące Programu Współpracy Interreg VI A

Drukuj

W dniach od 08.11 do 06.12.2021 trwały konsultacje społeczne przyszłego Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska 2021 - 2027. Na przekazane zaproszenie do aktywnego udziału, odpowiedziało 19 Instytucji szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego przesyłając do nas 66 różnych uwag, komentarzy i propozycji rozwiązań.

Po przeanalizowaniu przez Komitet Programujący wszystkich informacji zwrotnych, szereg z nich zostało przyjętych i jest uwzględnionych w dokumencie Programu.

Wszelkie uwagi, które nie zostały przyjęte opatrzono stosownym wyjaśnieniem. Sposób postępowania ze zgłoszonymi uwagami został opisany w załączonej tabeli.

Interreg VI A - Wynik konsultacji społecznych

Display:

W kolejnym kroku rozpocznie się proces krajowego zatwierdzenia projektu Programu i potrwa prawdopodobnie do marca 2022 r. Następnie Programu Współpracy zostanie złożony w Komisji Europejskiej do końca marca. W okresie od kwietnia do czerwca 2022 trwać będą konsultacje z KE i dyskusja o finalnym kształcie zapisów Programu, tak aby w trzecim kwartale 2022 r. wystartować z pierwszym naborem wniosków w nowej perspektywie finansowej.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za przesłane komentarze i uwagi oraz za aktywny udział w procesie tworzenia Programu Współpracy.

Zaktualizowane wersje projektów Programu Współpracy będą regularnie zamieszczane na stronie internetowej Programu.

Interreg VI A - Wersje Programu Współpracy

Display: