Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego poszukuje partnera / partnerów z sektora publicznego, organizacji pozarządowych oraz organizacji pożytku publicznego do realizacji wspólnych projektów współpracy dofinansowywanych ze środków UE, w szczególności w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2021 - www.interreg5a.info

EU LogoProgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.