Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego poszukuje partnera / partnerów z sektora publicznego, organizacji pozarządowych oraz organizacji pożytku publicznego do realizacji wspólnych projektów współpracy dofinansowywanych ze środków UE, w szczególności w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.
Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.
Dalsze informacje Ok