Dokumenty programowe INTERREG IV A - 2007-2013

Interreg4a Logo MailLogo EU kleinProgram Operacyjny INTERREG IV A (Program Operacyjny Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013) został ustanowiony na podstawie rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej na okres programowania 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. Nr 1080/2006 WE w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, uchylającego rozporządzenie nr 1783/1999 (Dz. Urz. WE L 210 z 31.07.2006, str. 1) rozporządzenia EFRR oraz rozporządzenia Rady nr 1083/2006/WE z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. WE L 210 z 31.07.2006, str. 25/78) - „rozporządze ogólne”. Pozostałe podstawy procesu programowania to Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 r., strategie rozwojów krajów związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia oraz Transgraniczna Koncepcja Działań i Rozwoju Euroregionu Pomerania w okresie 2007-2013.

INTERREG IV A

Display:

z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999

Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” - „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.