Zmiany w projekcie

Display:

Zmiany w projekcie
 1.22 MB
 25.11.2020

24./25.11.2020

Wideokonferencja, Prezentacja Instytucji Kontraktującej, przedstawiany przez WS

Zaktualizowana wersja: 28.02.2020, wersja 2.0

Zmiany w projekcie
 1.29 MB
 06.03.2020

Szczecin, 03.03.2020

Prezentacja Instytucji Kontraktującej, przedstawiany przez WS

Zmiany w projekcie
 504.59 KB
 10.04.2019

Szczecin, 09.04.2019

Prezentacja Instytucji Kontraktującej

Zmiany w projekcie
 463.96 KB
 14.06.2018

Prezentacja LFI, 12.06.2018 w Szczecinie

Podręcznik dla Wnioskodawców i Beneficjentów

Display:

aktualna potwierdzona wersja 31.03.2021 r.

Informacje o wersji:

31.03.2021

zaktualizowana wersja - potwierdzenie przez Komitet Monitorujący

W związku z nowymi przepisami w polskim ustawie Prawo zamówień publicznych obowiązującymi od stycznia 2021 r., punkt 3.4 Instrukcji („Udzielanie zamówień
w projekcie. Zasada oszczędności, gospodarności i skuteczności") wymaga korekty redakcyjnej.

26.11.2019

zaktualizowana wersja - potwierdzenie przez Komitet Monitorujący

Punkt 3.2.1. Koszty personelu
Zmiana wysokości wynagrodzeń personelu polskich partnerów - został zniesiony 40%-owy limit

Punkt 3.2.4. Koszty ekspertyz i usług zewnętrznych
nowy limit dla Catering na uczestnika:
2-4h 10,00 €
4-8h 20,00 €
>8h 35,00 €

nowy limit na honoraria dla referentów (BRUTTO)
125,00/h
1000,00/d

Opłata dla materiałów informacyjnych i reklamowych
koszty wytwarzania > 10,00 €

UWAGA! Zmiany mają zastosowanie do wydatków poniesionych po dniu 27.11.2019 r.

Punkt 3.4. Zasady udzielania zamówień
Zmiany dla polskich partnerów projektu

Punkt 3.5.3. Trwałość projektu
Procedury i obowiązki w zakresie monitorowania

17.05.2018 zaktualizowana wersja - potwierdzenie przez Komitet Monitorujący
17.11.2017 Uzupełniony tekst pkt. 3.2.4: Polskich partnerów projektu obowiązuje:
Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej są kwalifikowalne, z wyłączeniem wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie, które są jednocześnie pracownikiem beneficjenta.

Uzupełniony tekst pkt. 4.2.4: W przypadku niewielkich przedmiotów promocyjnych (np. długopisów, wizytówek, czapek, koszulek etc.) obowiązek odniesienia do funduszu nie ma zastosowania.

28.08.2017 Uzupełniony tekst: informacja o rozpoczęciu projektu na własne ryzyko (strona 31)
24.07.2017 Wersja pierwsza - potwierdzenie przez Komitet Monitorujący

Portal wniosków (eMS)

Interreg5a Logo Color web

Dostęp do Elektronicznego Systemu Monitoringu Programu Współpracy.

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Please publish modules in offcanvas position.