Podręcznik dla Wnioskodawców i Beneficjentów

W podręczniku znajdują się wskazówki zarówno dla osób, które po raz pierwszy przygotowują się do złożenia wniosku o dofinansowanie w Programie Interreg, jak również dla beneficjentów, którzy zebrali już doświadczenia w programach Interreg. Zastosowanie wskazówek pozwoli uniknąć błędów w procesie wnioskowania jak i podczas realizacji projektów, co przyczyni się do wzrostu jakości wdrażania Programu w naszym obszarze wsparcia.

W przypadku pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Wspólnego Sekretariatu.

Podręcznik dla Wnioskodawców i Beneficjentów

Display:

aktualna potwierdzona wersja 31.03.2021 r.

Informacje o wersji:

31.03.2021

zaktualizowana wersja - potwierdzenie przez Komitet Monitorujący

W związku z nowymi przepisami w polskim ustawie Prawo zamówień publicznych obowiązującymi od stycznia 2021 r., punkt 3.4 Instrukcji („Udzielanie zamówień
w projekcie. Zasada oszczędności, gospodarności i skuteczności") wymaga korekty redakcyjnej.

26.11.2019

zaktualizowana wersja - potwierdzenie przez Komitet Monitorujący

Punkt 3.2.1. Koszty personelu
Zmiana wysokości wynagrodzeń personelu polskich partnerów - został zniesiony 40%-owy limit

Punkt 3.2.4. Koszty ekspertyz i usług zewnętrznych
nowy limit dla Catering na uczestnika:
2-4h 10,00 €
4-8h 20,00 €
>8h 35,00 €

nowy limit na honoraria dla referentów (BRUTTO)
125,00/h
1000,00/d

Opłata dla materiałów informacyjnych i reklamowych
koszty wytwarzania > 10,00 €

UWAGA! Zmiany mają zastosowanie do wydatków poniesionych po dniu 27.11.2019 r.

Punkt 3.4. Zasady udzielania zamówień
Zmiany dla polskich partnerów projektu

Punkt 3.5.3. Trwałość projektu
Procedury i obowiązki w zakresie monitorowania

17.05.2018 zaktualizowana wersja - potwierdzenie przez Komitet Monitorujący
17.11.2017 Uzupełniony tekst pkt. 3.2.4: Polskich partnerów projektu obowiązuje:
Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej są kwalifikowalne, z wyłączeniem wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie, które są jednocześnie pracownikiem beneficjenta.

Uzupełniony tekst pkt. 4.2.4: W przypadku niewielkich przedmiotów promocyjnych (np. długopisów, wizytówek, czapek, koszulek etc.) obowiązek odniesienia do funduszu nie ma zastosowania.

28.08.2017 Uzupełniony tekst: informacja o rozpoczęciu projektu na własne ryzyko (strona 31)
24.07.2017 Wersja pierwsza - potwierdzenie przez Komitet Monitorujący

Załączniki do Podręcznika

Display:

Informacje o wersji:

18.10.2017
Zmiany w fazie 2
Dowód prefinansowania tylko należy dostarczyć na prośbę WS

28.08.2017
Zmiany w fazie 2

Legitymacja Partnera Wiodącego przestaje obowiązywać (stary zał. 6)

Wymagane jest oświadczenie dot. osób upoważnionych do korzystania z eMS (nowy zał. 6)

Wymagany jest kwestionariusz dot. osób upoważnionych gospodarczo (nowy zał. 7)

 24.07.2017

Pierwsza publikacja jako załącznik do Podręcznika

plik Word, prosimy o pobranie.

Podpisane przez osobę uprawnioną dokument należy złożyć we WS w oryginale najpóźniej 14 dni kalendarzowych po zakończeniu naboru.

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.