Plan ewaluacji

Podstawą opracowania planu ewaluacji dla Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska (zwanego dalej Programem) są zapisy art. 56 w połączeniu z art. 50, 54 i 114 rozporządzenia (UE) 1303/2013.

W celu udziału partnerów i zapewnienia skutecznej komunikacji główne punkty ewaluacji tkwią w transgranicznych ustaleniach dotyczących skuteczności i efektywności Programu przy uwzględnieniu braku szkodliwości dla środowiska na obszarze Programu, we wkładzie wsparcia w osiągnięcie celów poszczególnych osi priorytetowych, we wpływie Programu w związku ze strategią EUROPA 2020.

W niniejszym planie ewaluacji przedstawiono szczegółowo podstawy i warunki ramowe dotyczące przeprowadzania ewaluacji w okresie trwania Programu oraz opisano cele, rodzaj i zakres, budżet oraz ramy czasowe planowanych ewaluacji.

Ewaluacja

Display:

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Please publish modules in offcanvas position.