Plan ewaluacji

Podstawą opracowania planu ewaluacji dla Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska (zwanego dalej Programem) są zapisy art. 56 w połączeniu z art. 50, 54 i 114 rozporządzenia (UE) 1303/2013.

W celu udziału partnerów i zapewnienia skutecznej komunikacji główne punkty ewaluacji tkwią w transgranicznych ustaleniach dotyczących skuteczności i efektywności Programu przy uwzględnieniu braku szkodliwości dla środowiska na obszarze Programu, we wkładzie wsparcia w osiągnięcie celów poszczególnych osi priorytetowych, we wpływie Programu w związku ze strategią EUROPA 2020.

W niniejszym planie ewaluacji przedstawiono szczegółowo podstawy i warunki ramowe dotyczące przeprowadzania ewaluacji w okresie trwania Programu oraz opisano cele, rodzaj i zakres, budżet oraz ramy czasowe planowanych ewaluacji.

Ewaluacja

Display:

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.