Przygotowanie nowego okresu finansowania 2021 - 2027 (Interreg VI A)

Prace przygotowawcze do kolejnego okresu finansowania trwają w naszym obszarze wsparcia już od początku 2020 roku. Partnerzy Programu Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia i Polska zdecydowali na podstawie projektu rozporządzeń KOM (2018) 375 (CPR) i KOM (2018) 374 (Interreg) z dnia 29 maja 2018 r. powołać wspólny Komitet Programujący mający na celu przygotowanie Programu Współpracy Interreg VI A w okresie finansowania 2021–2027. Komitet ten został ukonstytuowany w dniu 03.06.2020 r.

Interreg VI A - Wersje Programu Współpracy

Display:

Po konsultacjach z Komisją Europejską i uzgodnieniach z partnerami programu, zaktualizowany dokument programowy został ponownie przedłożony w dniu 24.08.2022 r.

Dokument Programowy został przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 24.03.2022 r.

Komitet Programujący Interreg VI A

Zgodnie z wyżej wymienionymi projektami rozporządzeń zadaniem Komitetu jest wspieranie działań mających na celu przygotowanie Programu. Zadanie to obejmuje w szczególności:

  • Okresową weryfikację postępów w przygotowaniu Programu
  • Nadzorowanie opracowania dokumentu programowego przez wykonawcę
  • Opracowanie, opiniowanie i uzgadnianie dokumentów o istotnym znaczeniu dla Programu
  • Analizę i zatwierdzenie projektu finalnego dokumentu programowego przed złożeniem go do Komisji Europejskiej
  • Analizę i zatwierdzenie modyfikacji dokumentu programowego po uwagach Komisji Europejskiej

Display:

W dniach od 08.11 do 06.12.2021 trwały konsultacje społeczne przyszłego Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia / Polska 2021 - 2027. Na przekazane zaproszenie do aktywnego udziału, odpowiedziało 19 Instytucji szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego przesyłając do nas 66 różnych uwag, komentarzy i propozycji rozwiązań.

Po przeanalizowaniu przez Komitet Programujący wszystkich informacji zwrotnych, szereg z nich zostało przyjętych i jest uwzględnionych w dokumencie Programu.

W dniu 27.12.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Meklemburgii-Pomorza Przedniego opublikowano wyniki wstępnej oceny oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 2021-2027. Dokument można pobrać w tej wiadomości:

Interreg VI A - Ocena oddziaływania na środowisko

Display:

Dziennik Urzędowy dla Meklemburgii-Pomorza Przedniego, 27.12.2021

Pod koniec października 2021 r. po prawie półtora roku intensywnej współpracy partnerzy z Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii i Polski osiągnęli w Komitecie Programującym ważny kamień milowy w rozwoju nowego Programu Współpracy Interreg. W rezultacie osiągnięto porozumienie co do strategicznej zawartości przyszłego Programu i przygotowano projekt Programu, który stanowi podstawę dla procesu konsultacji społecznych.

Publikacja nowych rozporządzeń dotyczących funduszy strukturalnych UE na okres finansowania 2021-2027 miała miejsce w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 231 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Przepisy weszły w życie z dniem 01 lipca 2021 roku.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:231:FULL&from=EN

  • Rozporządzenie Interreg (UE) nr 2021/1059 od strony 94,
  • Rozporządzenie w sprawie EFRR (UE) nr 2021/1058 od strony 60, oraz
  • (ogólne) Rozporządzenie parasolowe (UE) nr 2021/1060 od strony 159.

Programowanie Interreg VI A

12
sty
Wideokonferencja
Termin: 12 styczeń 2022

26
paź
Wideokonferencja
Termin: 26 październik 2021

26
sie
Wideokonferencja
Termin: 26 sierpień 2021

08
cze
Wideokonferencja
Termin: 08 czerwiec 2021

26
maj
Wideokonferencja
Termin: 26 maj 2021

22
kwi
Wideokonferencja
Termin: 22 kwiecień 2021

18
mar
Wideokonferencja
Termin: 18 marzec 2021

21
sty
Wideokonferencja
Termin: 21 styczeń 2021

17
gru
Wideokonferencja
Termin: 17 grudzień 2020

18
list
Wideokonferencja
Termin: 18 listopad 2020

14
paź
Wideokonferencja
Termin: 14 październik 2020

21
wrz
Wideokonferencja
Termin: 21 wrzesień 2020

03
cze
Procedura obiegowa
Termin: 03 czerwiec 2020

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.