• INT 52


  Zdrowe dzieci w zdrowych gminach

  Projekt „Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach“ był realizowany w latach 2008-11 na pograniczu niemiecko-holenderskim. Ze względu na sukces jaki odniósł, zdecydowano się na jego implementację w obszarze polsko-niemieckim. Na naszym obszarze obserwowane są od lat negatywne zjawiska (w szczeg. gwałtowny przyrost liczby dzieci z nadwagą oraz zaniechanie aktywności ruchowej), które były podstawą do realizacji niemiecko-holenderskiego projektu. W związku z powyższym stworzono projekt, który powinien średnio- i długoterminowo ograniczyć ilości dzieci z nadwagą oraz przyczynić się do radykalnej zmiany stylu życia na taki, który oparty jest na ruchu, wiedzy o ciele i samoświadomości.

 • INT 59


  "Trzy przedszkola - Dwa języki - Jedna droga"

  Celem projektu jest stworzenie i rozwój polsko-niemieckiej współpracy trzech placówek dziennej opieki nad dziećmi, skierowanych na dwujęzyczność w regionie przygranicznym w celu promowania wczesnej wielojęzyczności. Obszar projektu obejmuje wyspę Uznam. Poprzez budowę trzech placówek dziennej opieki nad dziećmi w Heringsdorfie, Świnoujściu i Zinnowitz, powinny polepszyć się warunki ramowe pozwalające na zaspokojenie zapotrzebowania na ponadregionalną ofertę edukacyjną.

 • INT 76


  Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania

  Przezwyciężenie bariery językowej, mentalnej i kulturowej na obszarze wsparcia to największe wyzwania programu współpracy, na które odpowiada projekt. Podstawą wzajemnego zrozumienia pomiędzy ludźmi i instytucjami na terenach transgranicznych jest nauka języka sąsiada oraz kształtowanie postawy otwartości i akceptacji dla obcej kultury. W odpowiedzi na te wyzwania, głównym celem projektu jest rozwój kompetencji językowych i interkulturowych dzieci i młodzieży. Dzięki temu zniwelowane zostaną istniejące bariery utrudniające integrację i rozwój obszaru wsparcia. Projekt podejmuje wspomniane wyżej wyzwania poprzez stworzenie brakującej do tej pory usystematyzowanej koncepcji ciągłości nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji szkolnej. Ważnym aspektem jest więc stworzenie wspólnej, innowacyjnej transgranicznej koncepcji nauki języka sąsiada w polsko-niemieckim regionie granicznym, która zostanie wdrożona i poddana będzie ewaluacji, w placówkach biorących udział w projekcie.

 • INT124


  Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania.

  Projekt jest odpowiedzią na Wyzwania Programu Współpracy wynikające z różnic społecznych i gospodarczych, bariery językowej i odmiennych struktur administracyjnych, a także kompetencji wśród placówek edukacyjnych na terenie Pogranicza. Brak znajomości wspólnych tradycji, różnice w mentalności i brak ofert wspólnych utrudniają współpracę i integrację transgraniczną.

 • INT128


  Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.

  Celem projektu jest rozbudowa i intensyfikacja istniejących od 10 lat  sieci pomiędzy przedszkolami, szkołami i gminami partnerskimi. Przyjaźnie mogą zostać rozwinięte tylko do pewnego poziomu a następnie dochodzi do stagnacji z powodu problemów związanych z komunikacją. Dzieci,rodzice i nauczyciele sygnalizują potrzebę nauki języka obcego i pogłębiania wspópracy i przyjaźni w istniejących już sieciach współpracy.

 • INT131


  Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania

  Projekt ma na celu zniesienie językowych, mentalnych i kulturowych barier na obszarze wsparcia, co stanowi najważniejsze wyzwanie programu współpracy. Podstawą integracji jest brak barier językowych i świadomość istnienia i akceptacji innej kultury.

 • INT185


  Polsko-Niemieckie Centrum  Kompetencji Językowych i Zawodowych

  Projekt wychodzi na przeciw wyzwaniom regionalnym w obszarze edukacji, tworząc wspólną ofertę transgraniczną. Ze względu na trendy demograficzne i emigrację istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów i pracowników, którzy mogą pracować dwujęzycznie i transgranicznie. Brak niemiecko-polskich umiejętności językowych, specyfika zatrudnienia w sąsiednim kraju, różnice w mentalności i wzajemny sceptycyzm utrudniają współpracę transgraniczną.

 • INT205


  Energia+Technologia=Szkoła+Zawód - Technologie energii odnawialnej w szkołach - dla wykwalifikowanych pracowników przyszłości

  Projekt dotyczy tendencji, którą obecnie można zaobserwować w wielu krajach europejskich: malejące zainteresowanie uczniów i studentów tzw. przedmiotami STEM (nauki przyrodnicze, technologia, nauki inżynieryjne i matematyka) oraz wynikający z tego niedobór siły roboczej w zawodach związanych z  naukami przyrodniczymi i inżynieryjnymi. Przezwyciężenie tej sytuacji poprzez wspólnie realizowane podejście strategiczne prowadzi do uzyskania trzech korzyści dla regionu objętego programem, które odpowiadają celom programu.

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.