Zakontraktowane projekty Programu Współpracy

Lista projektów zaktualizowana w dniu: 03.05.2023

Do tej pory 70 projektów otrzymało umowę o dofinansowanie, w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednia / Brandenburgia / Polska.
Łączne wydatki kwalifikowalne tych projektów wynoszą 171,899 mln Euro. Wydatki te są współfinansowane przez Unie Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 142,664 mln Euro.

Finansowanie przez UE zakontraktowanych projektów
Oś priorytetowa
Liczba
Środki EFRR
1 - Natura i kultura
22
53,813 mln Euro
2 - Transport i mobilność
2
26,798 mln Euro
3 - Edukacja
8
13,561 mln Euro
4 - Współpraca transgraniczna
30
40,599 mln Euro
5 - Pomoc techniczna
8
7,893 mln Euro

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Please publish modules in offcanvas position.