Informacja i promocja

W zakresie działań informacyjno-promocyjnych partnerzy projektu są zobowiązani do przestrzegania postanowień Strategii komunikacji (Strategia komunikacji Programu Współpracy) oraz załącznika XII ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 i rozdzału II ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE (UE) NR 821/2014. Działania informacyjno-promocyjne muszą zostać udokumentowane.

Wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne beneficjentów powinny zawierać poprawne wskazanie na fundusz UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).
Logo Programu i emblemat UE należy zawsze stosować razem, w miarę możliwości w jednej linijce lub jedno pod drugim. Wysokość emblematu UE jest przynajmniej takiej samej wielkości jak wysokość logo Programu. Jeśli oba loga będą stosowane bezpośrednio obok siebie, logo UE powinno znajdować się po prawej stronie obok logo Programu. Należy stosować logo w kolorze.

W przypadku niewielkich przedmiotów promocyjnych (np. długopisów, wizytówek, czapek, koszulek etc.) obowiązek odniesienia do funduszu nie ma zastosowania.

Przykładowe oznaczenie projektu:

Int5a Foerderhinweis PL

Na mediach drukowanych i stronie internetowej projektu należy umieszczać informację o źródle wsparcia, jak przedstawiono to na przykładzie. Emblemat/logo można pobrać ze strony internetowej Programu.
W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych i budowlanych o całkowitej wartości dofinansowania powyżej 500.000 EUR partner projektu jest zobowiązany, podczas realizacji przedsięwzięcia, do ustawienia w dobrze widocznym miejscu tymczasowej tablicy informacyjnej o znacznej wielkości. Najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu przedsięwzięcia partner projektu jest zobowiązany do umieszczenia w dobrze widocznym miejscu stałej tablicy informacyjnej o znacznej wielkości (nazwa i cel główny lub cel szczegółowy przedsięwzięcia). Dotyczy to również działań, w których nabyto przedmiot materialny. Istnieje możliwość zamontowania od razu stałej tablicy informacyjnej, bez konieczności późniejszej wymiany tablic. Takie działanie jest możliwe po konsultacji z WS. Nazwa przedsięwzięcia, główny cel lub cel szczegółowy przedsięwzięcia, symbol Unii wraz z odniesieniem do Unii i odniesieniem do funduszu EFRR muszą zajmować co najmniej 25 % powierzchni zarówno tymczasowej, jak i stałej tablicy informacyjnej. Jeżeli oprócz symbolu Unii umieszczone są inne logotypy, symbol Unii musi mieć co najmniej taki sam rozmiar, mierzony wysokością lub szerokością, jak największe z pozostałych logotypów.
W przypadku projektów o całkowitej wartości dofinansowania poniżej 500.000 EUR należy umieścić w dobrze widocznym miejscu przynajmniej plakat informacyjny (min. Formatu A3) podający źródło wsparcia.

Zalecane użycie na białym tle:

Interreg5a Logo Color web

Wielkość minimalna (dokumenty A4), wysokość >= 0,85cm:

Jeśli ze względów graficznych lub z uwagi na nieznaczną wielkość artykułów wymagających nadruku (np. długopisy) użycie wersji kolorowej nie jest zasadne, można zastosować monochromatyczny wariant logo Programu w czerni lub błękicie (Pantone Reflex blue, #003399, RGB: 0,51,153) na jasnych tłach lub w bieli na ciemnym tle.
Na jasnych tłach (farba drukarska czarna lub niebieska):

Int5a Programmlogo mit EU schwarzInt5a Programmlogo mit EU blau

Na ciemnych tłach (farba drukarska biała):

Int5a Programmlogo mit EU weiss

Pliki do pobrania:

Informacja i promocja

Display:

Komitet Monitorujący (KM) przyjął niniejszą Strategię Komunikacji w dniu 22. marca 2016 r. zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013, artykuł 110 (2).

Informacje o wersji:

17.11.2017
Uzupełniony tekst pkt.9.5 a): W przypadku niewielkich przedmiotów promocyjnych (np. długopisów, wizytówek, czapek, koszulek etc.) obowiązek odniesienia do funduszu nie ma zastosowania.

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.