Wyniki realizacji Programu INTERREG IV A

interreg4a gebiet grossWspółpraca transgraniczna pomiędzy krajami związkowymi Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii oraz Województwa Zachodniopomorskiego była kontynuowana w okresie programowania 2007-2013 w ramach celu 3 "Europejska współpraca terytorialna".
Program INTERREG IV A oferował kwalifikującym się instytucjom (bez zorientowany komercyjnie przedsiębiorstw) możliwość realizacji projektów transgranicznych przy stawce współfinansowania UE wynoszącej 85%. Finansowanie z EFRR w wysokości 132,8 mln EUR było dostępne dla całego Programu (z czego 124,8 mln EUR na projekty).

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim obszar wsparcia obejmował powiaty Pomorze Przednie-Rugia, Pomorze Przednie-Greifswald oraz tzw. obszary 20 % (dawne powiaty Demmin i Meklemburgia-Strelitz oraz dawniej samodzielne miasto Neubrandenburg), w Brandenburgii powiaty Uckermark i Barnim, a w Polsce województwo zachodniopomorskie.

Główne obszary wsparcia były następujące:

  1. Infrastruktura / Środowisko
  2. Wsparcie powiązań gospodarczych / współpracy gospodarczo-naukowej
  3. Zasoby ludzkie, opieka zdrowotna, kultura, edukacja

Wyniki Programu INTERREG IV A

Display:

Lista beneficjentów
 300.56 KB
 17.03.2019

Stand/stan: 30.06.2015

Raport końcowy
 3.73 MB
 17.03.2019

Lista zatwierdzonych i zrealizowanych projektów (S. 51 ff.)

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.