Zakontraktowane projekty Programu Współpracy

Lista projektów zaktualizowana w dniu: 03.05.2023

Do tej pory 70 projektów otrzymało umowę o dofinansowanie, w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednia / Brandenburgia / Polska.
Łączne wydatki kwalifikowalne tych projektów wynoszą 171,899 mln Euro. Wydatki te są współfinansowane przez Unie Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 142,664 mln Euro.

Finansowanie przez UE zakontraktowanych projektów
Oś priorytetowa
Liczba
Środki EFRR
1 - Natura i kultura
22
53,813 mln Euro
2 - Transport i mobilność
2
26,798 mln Euro
3 - Edukacja
8
13,561 mln Euro
4 - Współpraca transgraniczna
30
40,599 mln Euro
5 - Pomoc techniczna
8
7,893 mln Euro

Na tej stronie uzyskacie Państwo informacje o zatwierdzonych projektach. Listę projektów można sortować i filtrować. Klikając w konkretny, zostaniecie Państwo przekierowani na podstronę zawierającą dodatkowe szczegóły dotyczące projektu, w tym informacje prasowe, ciekawostki i wydarzenia.
Oczywiście można również wyeksportować listę projektów (stan na 11.01.2023) z informacjami zgodnie z Art. 115 (2) Rozporządzenia (UE) 1303/2013 (Załącznik XII Nr 1) jako plik Excel.

Filter 
nr projektu INT... Oś priorytetowa Tytuł projektu Partner wiodący EFRR (Euro)
2 4 - Współpraca transgraniczna Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgia Universitätsmedizin Greifswald, Körperschaft des öffentlichen Rechts
2.014.903,93
6 4 - Współpraca transgraniczna Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interregu V A Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.
3.044.958,69
7 4 - Współpraca transgraniczna Regionalne Prezentacje Gospodarcze – Stabilizacja i intensyfikacja polsko – niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017 – 2019 Stadt Schwedt/Oder
82.552,00
10 4 - Współpraca transgraniczna Innowacyjny polsko-niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków Universitätsmedizin Greifswald
2.886.227,96
13 4 - Współpraca transgraniczna Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli Gmina Miasto Szczecin
744.125,72
14 4 - Współpraca transgraniczna Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod hematologii i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
112.285,00
23 2 - Transport i mobilność Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II Land Mecklenburg Vorpommern / Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Straßenbauamt Neustrelitz
15.153.659,00
45 4 - Współpraca transgraniczna Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w Szczecinie
536.789,45
51 1 - Natura i kultura POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze Tierpark Ueckermuende e.V.
3.859.244,78
52 3 - Edukacja Zdrowe dzieci w zdrowych gminach Gmina Miasto Kołobrzeg
1.550.481,12
54 1 - Natura i kultura Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
6.049.552,96
55 1 - Natura i kultura Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry Stadt Schwedt/Oder
2.527.206,00
59 3 - Edukacja "Trzy przedszkola - Dwa języki - Jedna droga" Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpommern e.V.
3.981.679,62
60 1 - Natura i kultura Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania Gmina Miasto Kołobrzeg
8.919.425,77
62 1 - Natura i kultura Polsko-niemiecka sieć teatralna (theater-pom.net) Uckermärkische Bühnen Schwedt, Eigenbetrieb der Stadt Schwedt/Oder
2.807.997,61
65 1 - Natura i kultura Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza Muzeum Narodowe w Szczecinie
2.472.540,99
67 1 - Natura i kultura Transgraniczny rozwój turystyki, w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój w oparciu o zrównoważone wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego Stadt Templin
1.161.463,00
76 3 - Edukacja Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania Gmina Miasto Szczecin
2.569.643,29
77 1 - Natura i kultura Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie Stadt Neubrandenburg
4.053.935,62
79 4 - Współpraca transgraniczna Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
14.199.990,12
80 5 - Pomoc techniczna Utworzenie i funkcjonowanie Wspólnego Sekretariatu dla Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020 Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V.
1.817.822,35
87 5 - Pomoc techniczna Wsparcie Instytucji Zarządzającej we wdrażaniu Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020 jako Koordynator Krajowy Ministerium der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg
860.224,34
88 5 - Pomoc techniczna Działalność Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern
2.100.941,64
89 5 - Pomoc techniczna Działalność Instytucji Kontraktującej w zakresie wdrażania Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern
1.957.756,89
90 5 - Pomoc techniczna Działalność Koordynatora Krajowego w zakresie wdrażania Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej
136.000,00
91 5 - Pomoc techniczna Funkcjonowanie Wspólnego Sekretariatu dla Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
305.830,00
92 5 - Pomoc techniczna Funkcjonowanie Wspólnego Sekretariatu dla Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
422.705,00
93 5 - Pomoc techniczna Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego w Szczecinie dla Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w okresie programowania 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
291.720,00
107 4 - Współpraca transgraniczna Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania (Akronim: REGE) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT w Szczecinie)
648.078,67
109 4 - Współpraca transgraniczna Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
317.475,00
110 4 - Współpraca transgraniczna Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
961.974,00
113 4 - Współpraca transgraniczna Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii Universitätsmedizin Greifswald Körperschaft des öffentlichen Rechts
1.989.191,10
114 1 - Natura i kultura Poprawa siedlisk rzecznych poprzez zmniejszenie eutrofizacji i zwiększenie drożności rzek dla gatunków migrujących jako warunku lepszego stanu wód śródlądowych, dopływów Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego (ImproRivHab_PLDE) Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
1.025.005,56
116 4 - Współpraca transgraniczna Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom Amt Oder- Welse
2.548.483,00
118 4 - Współpraca transgraniczna Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w okulistyce Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
426.468,34
120 4 - Współpraca transgraniczna Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.
294.392,87
124 3 - Edukacja Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania. Gmina Miasto Stargard
2.516.583,02
128 3 - Edukacja Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy. Amt Oder-Welse
525.316,07
131 3 - Edukacja Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania Gmina Miasto Szczecin
1.337.890,96
135 1 - Natura i kultura Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
974.468,73
137 2 - Transport i mobilność Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap II z II Land Mecklenburg Vorpommern / Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Straßenbauamt Neustrelitz
11.644.330,32
138 1 - Natura i kultura Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny Województwo Zachodniopomorskie
2.206.590,85
140 1 - Natura i kultura Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo Gmina Kołbaskowo
2.528.949,92
142 1 - Natura i kultura Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald Federacja Zielonych Gaja
900.339,97
144 1 - Natura i kultura LosBonasus – Crossing! Polepszenie transgranicznego zarzadzania populacjami żubra i łosia Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e.V.
1.096.177,48
149 1 - Natura i kultura Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
337.309,26
152 1 - Natura i kultura HISTORIA TECHNIKI NA POMORZU – TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MUZEÓW W ANKLAM I SZCZECINIE Hansestadt Anklam
3.471.599,67
153 1 - Natura i kultura Wzrost atrakcyjności dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez powiązanie ze sobą infrastruktury, wspólną promocję oraz zwiększenie stopnia transgranicznej znajomości oferty turystycznej Parku Zdrojowego w Świnoujściu i Tierpark Greiswald. Gmina Miasto Świnoujście
2.035.691,00
154 1 - Natura i kultura Polsko - Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry GMINA DĘBNO
1.772.220,00
157 1 - Natura i kultura Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko - niemieckiej współpracy. 4UP Gmina Police
2.092.514,00
160 1 - Natura i kultura Ścieżka rowerowa "Zielona granica": zamknięcie luki pomiędzy ścieżką rowerową "Odra-Nysa" w pobliżu Staffelde i przejściem granicznym Rosow (Rosówek) wzdłuż pasa granicznego amtsangehörige Gemeinde Mescherin vertreten durch das Amt Gartz (Oder)
1.568.302,71
161 1 - Natura i kultura Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej Stadt Schwedt/Oder
1.038.737,17
162 1 - Natura i kultura Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym Federacja Zielonych GAJA
914.139,21
166 4 - Współpraca transgraniczna Serce kobiety- transgraniczne dwuośrodkowe badanie zaburzeń rytmu serca u kobiet POL-GER Rytmia Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
242.466,73
167 4 - Współpraca transgraniczna Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch-Oderland Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V.
1.825.300,78
172 4 - Współpraca transgraniczna Rozwój i wzmacnianie transgranicznej współpracy w zakresie innowacyjnego zastosowania wirtualnych i drukowanych modeli 3D chorób w spersonalizowanej medycynie zabiegowej XXI wieku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
1.134.908,58
174 4 - Współpraca transgraniczna Trasa rowerowa wokół Zalewu Szczecińskiego - wspólna tożsamość pogranicza Województwo Zachodniopomorskie
490.969,58
176 4 - Współpraca transgraniczna Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja Gmina Miasto Szczecin
461.053,48
177 4 - Współpraca transgraniczna "RegioActive" - Aktywizacja społeczno-kulturalna Regionu Goleniowski Dom Kultury
1.351.017,00
179 4 - Współpraca transgraniczna Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina Województwo Zachodniopomorskie - Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
414.752,96
180 4 - Współpraca transgraniczna Transcoding Pomerania - Podniesienie jakości współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
194.388,80
181 4 - Współpraca transgraniczna Uniwersytet spotyka się z biznesem; Polsko-Niemiecki Campus Innowacyjny - innowacyjny projekt pilotażowy Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
564.669,34
185 3 - Edukacja Polsko-Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych Gmina Marianowo
563.916,43
188 4 - Współpraca transgraniczna Klasztor w mieście. Miasto w Klasztorze Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
131.994,61
190 4 - Współpraca transgraniczna MoRE Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin Województwo Zachodniopomorskie - Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
613.888,74
197 4 - Współpraca transgraniczna GeKoM - Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej Universitätsmedizin Greifswald Körperschaft des öffentlichen Rechts
1.435.496,59
198 4 - Współpraca transgraniczna Morze – Pomorze – Pogranicze – miejscem polsko-niemieckiego dialogu. Transgraniczna sieć współpracy w nauce i edukacji historycznej Nadodrza i strefy bałtyckiej Uniwersytet Szczeciński
369.219,41
205 3 - Edukacja Energia+Technologia=Szkoła+Zawód - Technologie energii odnawialnej w szkołach - dla wykwalifikowanych pracowników przyszłości Hochschule Stralsund
515.101,48
213 4 - Współpraca transgraniczna Zarządzanie miastem podczas pandemii na przykładzie miast Goleniów i Greifswald Gmina Goleniów
259.994,60
214 4 - Współpraca transgraniczna "Wspólne zagrożenia - wspólne rozwiązania". Wspólne zagrożenia i wyzwania – wspólne transgraniczne rozwiązania wypracowane z młodzieżą GMINA MARIANOWO
300.599,69

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Please publish modules in offcanvas position.