Obszar wsparcia

Int5a Foerdergebiet 2014 20Obszar wsparcia rozciąga się wzdłuż północnego odcinka polsko-niemieckiej granicy po obu stronach Odry i jej ujścia, pomiędzy ścisłym obszarem powiązań metropolii Berlina na południu i Bałtykiem na północy, na obszarze 42.162 km². Obszar wsparcia, zgodnie z obecną klasyfikacją NUTS 3, obejmuje następujące jednostki:

  • powiaty Vorpommern-Rügen (DE80L), Vorpommern-Greifswald (DE80N) oraz Mecklenburgische Seenplatte (DE80J) w Kraju Związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie,
  • powiaty Barnim (DE405), Uckermark (DE40I) i Märkisch-Oderland (DE409) w Kraju Związkowym Brandenburgia,
  • Województwo zachodniopomorskie (podregiony: koszaliński (PL426), szczecinecko-pyrzycki (PL427), szczeciński (PL428), Miasto Szczecin (PL424)).

W centrum obszaru wsparcia położona jest stolica województwa zachodniopomorskiego - Szczecin. Liczące ponad 400.000 mieszkańców miasto jest zdecydowanie największym centrum urbanistycznym regionu.
Obszar wsparcia zamieszkuje 2,9 miliona mieszkańców, z tego 1,7 miliona w jego polskiej części i 1,2 miliona w części niemieckiej. Obszar wsparcia cechuje niska gęstość zaludnienia, wynosząca łącznie 70 mieszkańców na kilometr kwadratowy, przy czym w niemieckiej części gęstość ta wynosi 65 mieszkańców, a w polskiej jest to 74 mieszkańców na kilometr kwadratowy. Gęstość zaludnienia jest w obu częściach obszaru wsparcia niższa niż średnia dla obu państw członkowskich, Polski (123 mieszkańców na km2) i Niemiec (229 mieszkańców na km2) - wartości dla poszczególnych krajów za rok 2012 według Eurostatu. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_d3dens&lang=de).

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.