Dokumenty do rozliczania projektów

Instytucja Zarządzająca, koordynatorzy krajowi z Brandenburgii i Polski, jak również kontrolerzy z art. 23 uzgodnili, że w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska będą stosowane od 16.09.2019 następujące uproszczenia wobec wszystkich partnerów projektu przy przygotowywaniu raportów partnerów:

Sztuczne przypisywanie wydatków do różnych pakietów roboczych (niezależnie od kategorii kosztów) nie jest już konieczne. W przyszłości partnerzy projektu będą rozliczać dane wydatki w całości w najbardziej odpowiednim pod względem treści pakiecie roboczym. W razie potrzeby w polu tekstowym "przedmiot dostawy/przedmiot usługi" można względnie zamieścić informację, do których pakietów roboczych należy przypisać rozliczenie danych wydatków.

Rozliczanie projektów

Display:

Zaktualizowana wersja: 04.06.2020, wersja 3.0

UWAGA! Dotyczy rozliczania wydatków przez polskich Partnerów Projektu

Zgodnie z art. 65 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków.

Informujemy, iż zgodnie ze stanowiskiem służb audytowych, podwójne finansowanie wydatków zachodzi również w przypadku zakupienia środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych z udziałem środków unijnych, a następnie zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych do kosztów uzyskania przychodów, bez pomniejszenia wartości wydatku o otrzymane dofinansowanie.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej)
Zamówienia udzielane w ramach projektów, Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020

Wersja aktualna z dn. 24.05.2018,
plik Word, prosimy o pobranie.

Podpisane przez osobę uprawnioną dokument należy złożyć w WS w oryginale przez każdego partneru projektu.

 

06./12.05.2021, 7. Szkolenie na temat raportowania i rozliczania projektu

Display:

24./25.11.2020, 6. Szkolenie na temat raportowania i rozliczania projektu

Display:

Wideokonferencja, 25.11.2020

Prezentacja kontrolera z art. 23 dla polskich beneficjentów (ZUW)

Rozliczanieprojektuw eMS
 2.85 MB
 25.11.2020

24./25.11.2020

Wideokonferencja, Prezentacja Instytucji Zarządzającej (25.11.2020 przed WS)

Zmiany w projekcie
 1.22 MB
 25.11.2020

24./25.11.2020

Wideokonferencja, Prezentacja Instytucji Kontraktującej, przedstawiany przez WS

24./25.11.2020

Wideokonferencja, Prezentacja Wspólnego Sekretariatu

03.03.2020, 5. Szkolenie na temat raportowania i rozliczania projektu

Display:

Szczecin, 03.03.2020

Prezentacja Wspólnego Sekretariatu

Rozliczanie projektu w eMS
 2.65 MB
 06.03.2020

Szczecin, 03.03.2020

Prezentacja Instytucji Zarządzającej

Zmiany w projekcie
 1.29 MB
 06.03.2020

Szczecin, 03.03.2020

Prezentacja Instytucji Kontraktującej, przedstawiany przez WS

Szczecin, 03.03.2020

Prezentacja kontrolera z art. 23 dla polskich beneficjentów (ZUW)

09.04.2019, 4. Szkolenie na temat raportowania i rozliczania projektu

Display:

Szczecin, 09.04.2019

Prezentacja Wspólnego Sekretariatu

Rozliczanie projektu w eMS
 728.58 KB
 10.04.2019

Szczecin, 09.04.2019

Prezentacja Instytucji Zarządzającej

Zmiany w projekcie
 504.59 KB
 10.04.2019

Szczecin, 09.04.2019

Prezentacja Instytucji Kontraktującej

Szczecin, 09.04.2019

Prezentacja kontrolera z art. 23 dla polskich beneficjentów (ZUW)

12.06.2018, 3. Szkolenie na temat raportowania i rozliczania projektu

Display:

Rozliczanie projektu w eMS
 1.54 MB
 14.06.2018

Prezentacja IZ na temat eMS, 12.06.2018 w Szczecinie

Zmiany w projekcie
 463.96 KB
 14.06.2018

Prezentacja LFI, 12.06.2018 w Szczecinie

Prezentacja Zachodniopomorskiego Urządu Wojewódzkiego podczas szkolenia na temat raportowania i rozliczania projektu w dniu 12.06.2018 w Szczecinie

06.03.2018, 2. Szkolenie na temat raportowania i rozliczania projektu

Display:

Präsentation des Gemeinsamen Sekretariats während der Schulung zur Berichterstattung und Projektabrechnung am 06.03.2018 in Prenzlau

Prezentacja Zachodniopomorskiego Urządu Wojewódzkiego podczas szkolenia na temat raportowania i rozliczania projektu w dniu 06.03.2018 w Prenzlau

05.12.2017, 1. Szkolenie na temat raportowania i rozliczania projektu

Display:

Prezentacja Zachodniopomorskiego Urządu Wojewódzkiego podczas szkolenia na temat raportowania i rozliczania projektu w dniu 05.12.2017 w Szczecinie

Prezentacja Wspólnego Sekretariatu podczas szkolenia na temat raportowania i rozliczania projektu w dniu 05.12.2017 w Szczecinie

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.