Jesteście Państwo zainteresowani realizacją polsko-niemieckich projektów?

Chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o projektach dofinansowanych w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska? Nic prostszego, gdyż informacje te można teraz znaleźć na stronie internetowej naszego Programu!

Wystarczy znaleźć listę zakontraktowanych projektów. Lista jest interaktywna. Projekty można sortować i filtrować albo eksportować listę w formie tabeli Excel. Klikając w konkretny projekt, zostaniecie Państwo przekierowani na podstronę zawierającą dodatkowe szczegóły dotyczące projektu, w tym informacje medialne, pliki do pobrania, ciekawostki i wydarzenia. W miarę realizacji poszczególnych projektów i dodaniu nowych zatwierdzonych projektów będziemy stopniowo rozszerzać naszą ofertę informacyjną. Dlatego warto regularnie odwiedzać stronę Programu.

Wsparcie dla projektów mających na celu przezwyciężenie skutków pandemii COVID 19 w skali transgranicznej

Chcielibyśmy poinformować Państwa o dwóch aktualnych naborach wniosków oferowanych w ramach Programu Interreg VA Meklemburgia Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska.

Szczególną uwagę Państwa chcielibyśmy skierować na nabór prowadzony w ramach Funduszu Małych Projektów, który rozpoczął się 7 maja 2020 r. Tu można składać wnioski realizujące następujące cele:

  • przezwyciężenie skutków pandemii poprzez opracowanie transgranicznych i innowacyjnych rozwiązań w celu utrzymania i rozwoju współpracy społecznej i kulturalnej
  • Opracowanie transgranicznych działań w celu zwalczania koronawirusa (np. współpraca między instytucjami medycznymi, kampanie informacyjne, działania prewencyjne),
  • modelowe działania w zakresie zdalnej edukacji.

Zapoznajcie się Państwo ze szczegółami niniejszego naboru wniosków, ponieważ istnieje szereg uproszczeń w zakresie składania tych wniosków jak i rozliczania projektów. Formularze zgłoszeniowe i dane kontaktowe dostępne są tutaj na stronie internetowej Pomeranii.

Jednocześnie informujemy Państwa, że od 31 marca istnieje możliwość składania wniosków aplikacyjnych w ramach osi priorytetowej Współpraca Transgraniczna. Również i ten nabór, który trwa do 2 czerwca, daje możliwość skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii. W przeciwieństwie do naboru wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów, wspierane tu będą większe przedsięwzięcia, których koszty przekraczają 50 000 EUR.

W tym naborze szczególnie warte wsparcia będą wspólne działania związane z walką z pandemią COVID 19. Mogą to być następujące działania:

  • Konkretne, transgraniczne działania w zakresie zwalczania koronawirusa (np. współpraca między instytucjami medycznymi)
  • Przezwyciężanie skutków pandemii koronawirusa poprzez opracowanie transgranicznych i innowacyjnych rozwiązań w celu utrzymania i rozwoju współpracy gospodarczej, społecznej i kulturalnej, społecznej i kulturalnej.

Zazwyczaj wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu na własne ryzyko jeden dzień po złożeniu wniosku w eMS.
Na początku kwietnia br. Komisja Europejska przyjęła pakiet zmian do rozporządzeń UE dotyczących realizacji programów operacyjnych
w latach 2014-2020, mający na celu dostosowanie istniejących przepisów do trudnej sytuacji w Europie spowodowanej pandemią COVID 19. Jednym z nowych przepisów jest ustalenie dnia 1 lutego bieżącego roku jako pierwszego terminu kwalifikowalności wydatków związanych z działaniami mającymi na celu zwalczanie wyżej wymienionej pandemii. Odnosi się to również do projektów w ramach obecnego naboru wniosków dotyczących projektów związanych z walką z pandemią i jej skutkami.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Wspólnego Sekretariatu.

Kalendarz

Nadchodzące wydarzenia

18
maj
Wideokonferencja
Termin: 18 maj 2021

26
maj
Wideokonferencja
Termin: 26 maj 2021

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.