Jesteście Państwo zainteresowani realizacją polsko-niemieckich projektów?

Chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o projektach dofinansowanych w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska? Nic prostszego, gdyż informacje te można teraz znaleźć na stronie internetowej naszego Programu!

Wystarczy znaleźć listę zakontraktowanych projektów. Lista jest interaktywna. Projekty można sortować i filtrować albo eksportować listę w formie tabeli Excel. Klikając w konkretny projekt, zostaniecie Państwo przekierowani na podstronę zawierającą dodatkowe szczegóły dotyczące projektu, w tym informacje medialne, pliki do pobrania, ciekawostki i wydarzenia. W miarę realizacji poszczególnych projektów i dodaniu nowych zatwierdzonych projektów będziemy stopniowo rozszerzać naszą ofertę informacyjną. Dlatego warto regularnie odwiedzać stronę Programu.

Rozpatrywanie wniosków o zwiększenie dofinansowania w ramach osi priorytetowej I "Natura i kultura”

W celu wsparcia projektów Komitet Monitorujący przyjął w dniu 20.11.2020 r. uchwałę w sprawie rozpatrywania wniosków o zwiększenie dofinansowania w ramach osi priorytetowej I "Natura i kultura”.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2020/558 z dnia 23.04.2020 r. zmieniającego Rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do środków szczególnych mających na celu wprowadzenie wyjątkowej elastyczności w korzystaniu z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w odpowiedzi na epidemię COVID 19, środki z EFRR w wysokości do 10 % danej osi priorytetowej mogą zostać nadkontraktowane, jeżeli w ramach innych osi priorytetowych Programu środki nadal są dostępne.

Ze względu na rosnącą liczbę wniosków o zwiększenie dofinansowania, Komitet Monitorujący (KM) uchwala zastosowanie możliwości wskazanej w Rozporządzeniu 2020/558 polegającej na nadkontraktacji środków dla osi priorytetowej (OP) I "Natura i Kultura". Wnioski o zwiększenie środków w OP I mogą być zatwierdzone przez KM pod warunkiem, że w OP III "Edukacja" i OP IV "Współpraca transgraniczna" nadal dostępne są wolne środki z EFRR,
a nadkontraktacja w OP I wynosi mniej niż 10% środków z EFRR planowanych dla OP I.

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dodatkowego dofinansowania ze środków EFRR w OP I Komitet Monitorujący stosuje następujące kryteria:

  1. Wszystkie wnioski o zwiększenie dofinasowania, w tym także wnioski dotyczące zwiększenia zapotrzebowania w wysokości poniżej 50 000 EUR, muszą zostać przedłożone do zatwierdzenia przez KM.
  2. Wnioski o zwiększenie dofinansowania złożone w jednym miesiącu kalendarzowym, które są kompletne i tym samym gotowe do podjęcia decyzji, są grupowane i przedkładane wszystkie razem KM do 16-go dnia następnego miesiąca. Wnioski w tej grupie będą porządkowane zgodnie z ilością punktów uzyskanych pierwotnie przy wyborze projektów przez KM w kolejności od najwyższego do najniższego wyniku.
  3. Zwiększone wydatki mogą zostać zatwierdzone tylko wtedy, gdy były nieprzewidywalne i wystąpiły nie z winy wnioskodawcy.
  4. Zwiększone wydatki w związku z rozszerzeniem zakresu usług mogą być zatwierdzane tylko wtedy, gdy są wymagane, obligatoryjne na podstawie przepisów prawa.
  5. Zwiększenie kosztów osobowych (nawet jeśli okres realizacji zostanie przedłużony) co do zasady nie jest zatwierdzane.
  6. Kwota wnioskowanego zwiększenia musi być wynikiem właściwej procedury udzielania zamówień publicznych.

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.