Jesteście Państwo zainteresowani realizacją polsko-niemieckich projektów?

Chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o projektach dofinansowanych w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska? Nic prostszego, gdyż informacje te można teraz znaleźć na stronie internetowej naszego Programu!

Wystarczy znaleźć listę zakontraktowanych projektów. Lista jest interaktywna. Projekty można sortować i filtrować albo eksportować listę w formie tabeli Excel. Klikając w konkretny projekt, zostaniecie Państwo przekierowani na podstronę zawierającą dodatkowe szczegóły dotyczące projektu, w tym informacje medialne, pliki do pobrania, ciekawostki i wydarzenia. W miarę realizacji poszczególnych projektów i dodaniu nowych zatwierdzonych projektów będziemy stopniowo rozszerzać naszą ofertę informacyjną. Dlatego warto regularnie odwiedzać stronę Programu.

Ustalenia Instytucji Zarządzającej w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników zatrudnionych w projektach Interreg

Schwerin, 28.01.2021 r.
W ostatnich miesiącach sytuacja w związku z pandemią COVID-19 uległa dalszemu zaostrzeniu. W dniu 22.01.2021 r. Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych opublikowało rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa pracy (niem. "SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung"). Rozporządzenie to weszło w życie w Niemczech 27.01.2021 r. i obowiązuje do 15.03.2021 r.

W odniesieniu do niniejszego rozporządzenia Instytucja Zarządzająca Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska przyjęła następujące ustalenia.

Również w Programie Współpracy Interreg VA ważne jest, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem w miejscu pracy oraz chronić bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w projektach. W tym celu konieczne jest ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów między pracownikami projektów. Praca nad projektem powinna być zorganizowana w taki sposób, aby można było ją wykonywać z domowego biura. Praca w siedzibie pracodawcy lub w miejscu realizacji projektu jest możliwa tylko wtedy, gdy istnieją ważne powody do osobistej obecności w celu realizacji działań projektowych. Decyzja o konieczności lub pilności osobistej obecności pracowników projektu jest podejmowana przez odpowiedniego pracodawcę.

W przypadku pracowników projektów, którzy dojeżdżają do pracy na granicy lub za granicą, koszty testów antygenowych, wymaganych przy wjeździe do Niemiec, mogą zostać sfinansowane w ramach projektów. Testy muszą spełniać wymagania Instytutu Roberta Kocha. Obejmują one testy, które osiągają czułość ≥80 % i swoistość ≥97 % w porównaniu z testami PCR.

Niniejszy ustalenia obowiązują wszystkich niemieckich partnerów projektu do 15.03.2021 r. Analogiczne podejście jest zdecydowanie zalecane dla wszystkich polskich partnerów projektu.

 

Kalendarz

Nadchodzące wydarzenia

18
maj
Wideokonferencja
Termin: 18 maj 2021

26
maj
Wideokonferencja
Termin: 26 maj 2021

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.