Zakontraktowane projekty Programu Współpracy

Lista projektów zaktualizowana w dniu: 17.09.2019

Do tej pory 32 projektów otrzymało umowę o dofinansowanie, w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednia / Brandenburgia / Polska.
Łączne wydatki kwalifikowalne tych projektów wynoszą 95,022 mln Euro. Wydatki te są współfinansowane przez Unie Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 76,099 mln Euro.

Finansowanie przez UE zakontraktowanych projektów
Oś priorytetowa
Liczba
Środki EFRR
1 - Natura i kultura
11
22,587 mln Euro
2 - Transport i mobilność
1
13,746 mln Euro
3 - Edukacja
5
9,005 mln Euro
4 - Współpraca transgraniczna
15
30,762 mln Euro

INT10 - Krótki opis projektu

Projekt "Innowacyjny, polsko – niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków" - RareScreen jest unikatowym w skali europejskiej przedsięwzięciem dotyczącym transgranicznej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami, w zakresie wczesnej diagnostyki i leczenia genetycznie uwarunkowanych chorób rzadkich u noworodków.

Projekt zakłada poszerzenie zakresu diagnozowanych wrodzonych wad metabolizmu i innych schorzeń rzadkich rozpoznawanych w oparciu o populacyjne badania przesiewowe noworodków z województwa zachodniopomorskiego, Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Brandenburgii.

Badania w kierunku SCID zarówno dla polskich, jak i niemieckich noworodków będą wykonywane w Szczecinie, w kierunku rodzinnej hipercholesterolemii noworodków z województwa zachodniopomorskiego – w ośrodku w Greifswaldzie, a w kierunku wrodzonych hemoglobinopatii w ramach tzw. skriningu selektywnego przeznaczonego dla dzieci z grup ryzyka – w ośrodku badań przesiewowych Uniwersytetu Charitee w Berlinie.

Zdobyte doświadczenia i wiedza będą także tematem wspólnych polsko-niemieckich publikacji naukowych oraz wystąpień na krajowych i zagranicznych sympozjach.

Informacje medialne o projekcie

Transport i mobilność

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.
Dalsze informacje Ok