Zakontraktowane projekty Programu Współpracy

Lista projektów zaktualizowana w dniu: 18.12.2020

Do tej pory 52 projektów otrzymało umowę o dofinansowanie, w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednia / Brandenburgia / Polska.
Łączne wydatki kwalifikowalne tych projektów wynoszą 139,794 mln Euro. Wydatki te są współfinansowane przez Unie Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 109,932 mln Euro.

Finansowanie przez UE zakontraktowanych projektów
Oś priorytetowa
Liczba
Środki EFRR
1 - Natura i kultura
18
34,252 mln Euro
2 - Transport i mobilność
2
26,798 mln Euro
3 - Edukacja
7
12,065 mln Euro
4 - Współpraca transgraniczna
25
36,817 mln Euro

INT176 - Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja

Informacje medialne

INT176

Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja

Pliki do pobrania o projekcie

INT176

Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja

end faq

INT180 - Transcoding Pomerania -  Podniesienie  jakości współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania

Informacje medialne

INT180

Transcoding Pomerania -  Podniesienie  jakości współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania

Pliki do pobrania o projekcie

INT180

Transcoding Pomerania -  Podniesienie  jakości współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania

end faq

INT138 - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny

Informacje medialne

INT138

Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny

Pliki do pobrania o projekcie

INT138

Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny

end faq

INT162 - Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym

Informacje medialne

INT162

Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym

Pliki do pobrania o projekcie

INT162

Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym

end faq

INT137 - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap II z II

Informacje medialne

INT137

Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap II z II

Pliki do pobrania o projekcie

INT137

Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap II z II

end faq

INT135 - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry

Informacje medialne

INT135

Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry

Pliki do pobrania o projekcie

INT135

Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry

end faq

INT161 - Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej

Informacje medialne

INT161

Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej

Pliki do pobrania o projekcie

INT161

Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej

end faq

INT113 - Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii

Informacje medialne

INT113

Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii

Pliki do pobrania o projekcie

INT113

Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii

end faq

INT144 - LosBonasus – Crossing! Polepszenie transgranicznego zarzadzania populacjami żubra i łosia

Informacje medialne

INT144

LosBonasus – Crossing! Polepszenie transgranicznego zarzadzania populacjami żubra i łosia

Pliki do pobrania o projekcie

INT144

LosBonasus – Crossing! Polepszenie transgranicznego zarzadzania populacjami żubra i łosia

end faq

INT149 - Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego

Informacje medialne

INT149

Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego

Pliki do pobrania o projekcie

INT149

Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego

end faq

INT60 - Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania

Informacje medialne

INT60


Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania

Pliki do pobrania o projekcie

INT60


Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania

end faq

INT142 - Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald.

Informacje medialne

INT142

Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald.

Pliki do pobrania o projekcie

INT142

Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald.

end faq

INT54 - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego

Stary most kolejowy w Siekierkach, od końca dziewiętnastego wieku spajający dwa brzegi Odry. Obecnie most jest nieużywany i prawie zapomniany. Już wkrótce, po ponad 70 latach połączy, jako ścieżka turystyczna, region transgraniczny i przyczyni się do rozwoju wspólnych wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych.

Informacje medialne

INT54

Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego

Pliki do pobrania o projekcie

INT54

Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego

end faq

INT128 - Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.

Informacje medialne

INT128

Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.

Pliki do pobrania o projekcie

INT128

Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.

end faq

INT116 - Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

Informacje medialne

INT116

Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

Pliki do pobrania o projekcie

INT116

Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

end faq

INT118 - Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w okulistyce

Informacje medialne

INT118

Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w okulistyce

Pliki do pobrania o projekcie

INT118

Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w okulistyce

end faq

INT59 - "Trzy przedszkola - Dwa języki - Jedna droga"

Informacje medialne

INT59

"Trzy przedszkola - Dwa języki - Jedna droga"

Pliki do pobrania o projekcie

INT59

"Trzy przedszkola - Dwa języki - Jedna droga"

end faq

INT109 - Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

Informacje medialne

INT109

Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

Pliki do pobrania o projekcie

INT109

Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

Display:

end faq

INT110 - Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych

Informacje medialne

INT110

Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych

Pliki do pobrania o projekcie

INT110

Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych

end faq

INT77 - Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie

Informacje medialne

INT77

Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie

Pliki do pobrania o projekcie

INT77

Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie

end faq

INT107 - Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania  (Akronim: REGE)

Informacje medialne

INT107

Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania  (Akronim: REGE)

Pliki do pobrania o projekcie

INT107

Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania  (Akronim: REGE)

end faq

INT51 - POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze

Informacje medialne

INT51

POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze

Pliki do pobrania o projekcie

INT51

POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze

end faq

INT120 - Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania

Informacje medialne

INT120

Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania

Pliki do pobrania o projekcie

INT120

Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania

end faq

INT62 - Polsko-niemiecka sieć teatralna (theater-pom.net)

Informacje medialne

INT62

Polsko-niemiecka sieć teatralna (theater-pom.net)

Pliki do pobrania o projekcie

INT62

Polsko-niemiecka sieć teatralna (theater-pom.net)

end faq

INT67 - Transgraniczny rozwój turystyki, w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój w oparciu o zrównoważone wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Informacje medialne

INT67

Transgraniczny rozwój turystyki, w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój w oparciu o zrównoważone wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Pliki do pobrania o projekcie

INT67

Transgraniczny rozwój turystyki, w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój w oparciu o zrównoważone wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego

end faq

INT65 - Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza

Informacje medialne

INT65

Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza

Pliki do pobrania o projekcie

INT65

Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza

end faq

INT76 - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania

Informacje medialne

INT76

Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania

Pliki do pobrania o projekcie

INT76

Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania

Display:

end faq

INT52 - Zdrowe dzieci w zdrowych gminach

Informacje medialne

INT52

Zdrowe dzieci w zdrowych gminach

Pliki do pobrania o projekcie

INT52

Zdrowe dzieci w zdrowych gminach

end faq

INT14 - Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod hematologii i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej

Informacje medialne

INT14

Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod hematologii i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej

Pliki do pobrania o projekcie

INT14

Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod hematologii i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej

end faq

Projekt "Innowacyjny, polsko – niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków" - RareScreen jest unikatowym w skali europejskiej przedsięwzięciem dotyczącym transgranicznej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami, w zakresie wczesnej diagnostyki i leczenia genetycznie uwarunkowanych chorób rzadkich u noworodków.

29 listopada 2017 w Ośrodku Kongresowo-Rekreacyjnym Centrum kształcenia Zawodowego w Greifswaldzie odbyło się 79 Polsko-Niemieckiego Forum Przedsiębiorców pod tytułem: „Zapewnienie wykwalifikowanego personelu medycznego i opiekuńczego oraz zakładowy system opieki zdrowotnej”.

Projekt INT2 Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgia zakłada współpracę w kwestiach prawnych i organizacyjnych ratownictwa medycznego, a takż transgraniczną współpracę pomiędzy obywatelami i instytucjami administracji publicznej (dyspozytornie, departamenty społeczne, resorty spraw wewnętrznych, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie).

INT13 - Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli

Informacje medialne

INT13

Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli

Display:

po niemiecku, Źródło: Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, 15.01.2018

Pliki do pobrania o projekcie

INT13

Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli

Display:

Prezentacja projektu INT13 Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniu 20.02.2018 w Löcknitz

end faq

INT6 - Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interregu V A

Informacje medialne

INT6

Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interregu V A

Pliki do pobrania o projekcie

INT6

Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interregu V A

end faq

INT10 - Innowacyjny polsko-niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków

Informacje medialne

INT10

Innowacyjny polsko-niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków

Display:

po polsku, Źródło: URZĄD MARSZAŁKOWSKI Województwa Zachodniopomorskiego, 23.11.2017

Pliki do pobrania o projekcie

INT10

Innowacyjny polsko-niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków

end faq

INT7 - Regionalne Prezentacje Gospodarcze – Stabilizacja i intensyfikacja polsko – niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017 – 2019

Informacje medialne

INT7

Regionalne Prezentacje Gospodarcze – Stabilizacja i intensyfikacja polsko – niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017 – 2019

Pliki do pobrania o projekcie

INT7

Regionalne Prezentacje Gospodarcze – Stabilizacja i intensyfikacja polsko – niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017 – 2019

end faq

INT45 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Informacje medialne

INT45

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Display:

po polsku, Źródło: Komunikator 997 Nr. 84-85, 16.12.2017 - 26.01.2018

Pliki do pobrania o projekcie

INT45

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego

end faq

INT2 - Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgia

Informacje medialne

INT2

Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgia

Display:

po niemiecku, Źródło: Ostseezeitung (HGW, Usedom), 26.01.2018

po niemiecku, Źródło: Ostseezeitung (Usedom), 17.01.2018

Pliki do pobrania o projekcie

INT2

Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgia

end faq

INT23 - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II

Informacje medialne

INT23

Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II

Pliki do pobrania o projekcie

INT23

Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II

end faq

INT79 - Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca

Informacje medialne

INT79

Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca

Pliki do pobrania o projekcie

INT79

Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca

Display:

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (LP) i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. (PP)

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (LP) i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. (PP)

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (LP) i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. (PP)

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (LP) i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. (PP)

end faq

W Programie Współpracy Interreg V A ponownie pojawił się Fundusz Małych Projektów (FMP). Jest to projekt niezwykły. Z kilku powodów. Projekt składa się tak naprawdę z setek drobniejszych projektów, które realizowane są przez instytucje działające na obszarze Euroregionu Pomerania, a uczestnikami tych projektów są tysiące osób z obszaru wsparcia Programu Interreg V A.

Transport i mobilność

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2021 - www.interreg5a.info

EU LogoProgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.