Zakontraktowane projekty Programu Współpracy

Lista projektów zaktualizowana w dniu: 13.11.2023

Do tej pory 70 projektów otrzymało umowę o dofinansowanie, w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednia / Brandenburgia / Polska.
Łączne wydatki kwalifikowalne tych projektów wynoszą 149,132 mln Euro. Wydatki te są współfinansowane przez Unie Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 126,108 mln Euro.

Finansowanie przez UE zakontraktowanych projektów
Oś priorytetowa
Liczba
Środki EFRR
1 - Natura i kultura
22
45,342 mln Euro
2 - Transport i mobilność
2
22,759 mln Euro
3 - Edukacja
8
11,951 mln Euro
4 - Współpraca transgraniczna
30
38,163 mln Euro
5 - Pomoc techniczna
8
7,893 mln Euro

INT197 - GeKoM - Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej

Informacje medialne

INT197

GeKoM - Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej

Pliki do pobrania o projekcie

INT197

GeKoM - Wielopoziomowe strategie komunikacji i współpracy transgranicznej w medycynie ratunkowej

end faq

INT153 - Wzrost atrakcyjności dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez powiązanie ze sobą infrastruktury, wspólną promocję oraz zwiększenie stopnia transgranicznej znajomości oferty turystycznej Parku Zdrojowego w Świnoujściu i Tierpark Greiswald.

Informacje medialne

INT153

Wzrost atrakcyjności dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez powiązanie ze sobą infrastruktury, wspólną promocję oraz zwiększenie stopnia transgranicznej znajomości oferty turystycznej Parku Zdrojowego w Świnoujściu i Tierpark Greiswald.

Pliki do pobrania o projekcie

INT153

Wzrost atrakcyjności dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez powiązanie ze sobą infrastruktury, wspólną promocję oraz zwiększenie stopnia transgranicznej znajomości oferty turystycznej Parku Zdrojowego w Świnoujściu i Tierpark Greiswald.

end faq

INT154 - Polsko - Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry

Informacje medialne

INT154

Polsko - Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry

Pliki do pobrania o projekcie

INT154

Polsko - Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry

end faq

INT157 - Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w  Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko - niemieckiej współpracy. 4UP

Informacje medialne

INT157

Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w  Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko - niemieckiej współpracy. 4UP

Pliki do pobrania o projekcie

INT157

Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w  Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko - niemieckiej współpracy. 4UP

end faq

INT205 - Energia+Technologia=Szkoła+Zawód - Technologie energii odnawialnej w szkołach - dla wykwalifikowanych pracowników przyszłości

Informacje medialne

INT205

Energia+Technologia=Szkoła+Zawód - Technologie energii odnawialnej w szkołach - dla wykwalifikowanych pracowników przyszłości

Pliki do pobrania o projekcie

INT205

Energia+Technologia=Szkoła+Zawód - Technologie energii odnawialnej w szkołach - dla wykwalifikowanych pracowników przyszłości

end faq

INT213 - Zarządzanie miastem podczas pandemii na przykładzie miast Goleniów i Greifswald

Informacje medialne

INT213

Zarządzanie miastem podczas pandemii na przykładzie miast Goleniów i Greifswald

Pliki do pobrania o projekcie

INT213

Zarządzanie miastem podczas pandemii na przykładzie miast Goleniów i Greifswald

end faq

INT131 - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania

Informacje medialne

INT131

Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania

Pliki do pobrania o projekcie

INT131

Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania

end faq

INT140 - Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo

Informacje medialne

INT140

Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo

Display:

Pliki do pobrania o projekcie

INT140

Ścieżka rowerowa na historycznej kolejce wąskotorowej Casekow-Penkun-Odra przez gminy Casekow-Penkun-Krackow-Grambow-Kołbaskowo

end faq

INT181 - Uniwersytet spotyka się z biznesem; Polsko-Niemiecki Campus Innowacyjny - innowacyjny projekt pilotażowy

Prezentacja projektu:

Informacje medialne

INT181

Uniwersytet spotyka się z biznesem; Polsko-Niemiecki Campus Innowacyjny - innowacyjny projekt pilotażowy

Pliki do pobrania o projekcie

INT181

Uniwersytet spotyka się z biznesem; Polsko-Niemiecki Campus Innowacyjny - innowacyjny projekt pilotażowy

end faq

INT188 - Klasztor w mieście. Miasto w Klasztorze

Informacje medialne

INT188

Klasztor w mieście. Miasto w Klasztorze

Pliki do pobrania o projekcie

INT188

Klasztor w mieście. Miasto w Klasztorze

end faq

INT179 - Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina

Informacje medialne

INT179

Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina

Pliki do pobrania o projekcie

INT179

Model transgranicznego monitoringu – innowacyjne sposoby pozyskiwania danych w Regionie Metropolitalnym Szczecina

end faq

INT190 - MoRE Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin

Informacje medialne

INT190

MoRE Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin

Pliki do pobrania o projekcie

INT190

MoRE Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin

end faq

INT172 - Rozwój i wzmacnianie transgranicznej współpracy w zakresie innowacyjnego zastosowania wirtualnych i drukowanych modeli 3D chorób w spersonalizowanej medycynie zabiegowej XXI wieku

Informacje medialne

19.07.2023, Interview na strone internetowej Zdrowie Wprost

Lekarze drukują chore narządy i dopiero planują operacje. Nowe technologie dają niezwykłe możliwości

https://zdrowie.wprost.pl/profilaktyka-i-leczenie/zabiegi/11313892/lekarze-drukuja-chore-narzady-i-dopiero-planuja-operacje-nowe-technologie-daja-niezwykle-mozliwosci.html

INT172

Rozwój i wzmacnianie transgranicznej współpracy w zakresie innowacyjnego zastosowania wirtualnych i drukowanych modeli 3D chorób w spersonalizowanej medycynie zabiegowej XXI wieku

Pliki do pobrania o projekcie

INT172

Rozwój i wzmacnianie transgranicznej współpracy w zakresie innowacyjnego zastosowania wirtualnych i drukowanych modeli 3D chorób w spersonalizowanej medycynie zabiegowej XXI wieku

end faq

INT177 - "RegioActive" - Aktywizacja społeczno-kulturalna Regionu

Informacje medialne

INT177

"RegioActive" - Aktywizacja społeczno-kulturalna Regionu

Display:

Mittels Kultur Grenzen überwinden
 319.4 KB
 11.02.2021

po niemiecku, Źródło: Nordkurier, Pasewalker Zeitung, 11.02.2021

Pliki do pobrania o projekcie

INT177

"RegioActive" - Aktywizacja społeczno-kulturalna Regionu

end faq

INT166 - Serce kobiety- transgraniczne dwuośrodkowe badanie zaburzeń rytmu serca u kobiet POL-GER Rytmia

Informacje medialne

INT166

Serce kobiety- transgraniczne dwuośrodkowe badanie zaburzeń rytmu serca u kobiet POL-GER Rytmia

Pliki do pobrania o projekcie

INT166

Serce kobiety- transgraniczne dwuośrodkowe badanie zaburzeń rytmu serca u kobiet POL-GER Rytmia

end faq

INT167 - Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie  Märkisch-Oderland

Informacje medialne

INT167

Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie  Märkisch-Oderland

Pliki do pobrania o projekcie

INT167

Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie  Märkisch-Oderland

end faq

INT180 - Transcoding Pomerania -  Podniesienie  jakości współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania

Informacje medialne

INT180

Transcoding Pomerania -  Podniesienie  jakości współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania

Pliki do pobrania o projekcie

INT180

Transcoding Pomerania -  Podniesienie  jakości współpracy transgranicznej w Euroregionie Pomerania

end faq

INT176 - Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja

Informacje medialne

INT176

Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja

Pliki do pobrania o projekcie

INT176

Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja

end faq

INT138 - Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny

Informacje medialne

INT138

Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny

Pliki do pobrania o projekcie

INT138

Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego - polsko-niemiecki produkt turystyczny

end faq

INT162 - Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym

Informacje medialne

INT162

Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym

Pliki do pobrania o projekcie

INT162

Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym

end faq

INT137 - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap II z II

Informacje medialne

INT137

Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap II z II

Pliki do pobrania o projekcie

INT137

Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap II z II

end faq

INT135 - Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry

Informacje medialne

INT135

Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry

Pliki do pobrania o projekcie

INT135

Przyroda bez granic w Unikalnej Dolinie Dolnej Odry

end faq

INT161 - Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej

Informacje medialne

INT161

Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej

Pliki do pobrania o projekcie

INT161

Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej

end faq

INT152 - HISTORIA TECHNIKI NA POMORZU – TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MUZEÓW W ANKLAM I SZCZECINIE

Informacje medialne

INT152

HISTORIA TECHNIKI NA POMORZU – TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MUZEÓW W ANKLAM I SZCZECINIE

Pliki do pobrania o projekcie

INT152

HISTORIA TECHNIKI NA POMORZU – TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MUZEÓW W ANKLAM I SZCZECINIE

end faq

INT113 - Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii

Informacje medialne

INT113

Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii

Pliki do pobrania o projekcie

INT113

Telemedycznie zintegrowane polsko-niemieckie centrum onkologii i hematologii dziecięcej w Euroregionie Pomeranii

end faq

INT144 - LosBonasus – Crossing! Polepszenie transgranicznego zarzadzania populacjami żubra i łosia

Informacje medialne

INT144

LosBonasus – Crossing! Polepszenie transgranicznego zarzadzania populacjami żubra i łosia

Pliki do pobrania o projekcie

INT144

LosBonasus – Crossing! Polepszenie transgranicznego zarzadzania populacjami żubra i łosia

end faq

INT149 - Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego

Informacje medialne

INT149

Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego

Pliki do pobrania o projekcie

INT149

Monitoring akwenów wodnych na terenie Pomorza zachodniego i Meklemburgii Pomorza Przedniego

end faq

INT60 - Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania

Informacje medialne

INT60


Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania

Pliki do pobrania o projekcie

INT60


Analiza transgranicznej turystyki rowerowej wraz z rozbudową wybranych odcinków międzynarodowej trasy rowerowej R10 w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomerania

end faq

INT142 - Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald.

Informacje medialne

INT142

Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald.

Pliki do pobrania o projekcie

INT142

Aleje jako ostoje bioróżnorodności. Ochrona alej przydrożnych jako korytarzy ekologicznych i siedlisk przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu Vorpommern-Greifswald.

end faq

INT55 - Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry

Informacje medialne

INT55

Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry

Pliki do pobrania o projekcie

INT55

Zrównoważona turystyka wodna w unikalnej Dolinie Dolnej Odry

end faq

INT124 - Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania.

Informacje medialne

INT120

Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania

Pliki do pobrania o projekcie

INT120

Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania

Display:

Sprawozdanie ostateczne, 28.10.2020 r.

W niniejszej Koncepcji Rozwoju i Działań 2021-2030 sformułowano cele, obszary i sposoby działania we współpracy transgranicznej Euroregionu Pomerania, które nadają kierunek wspólnemu rozwojowi euroregionu.

end faq

INT114 - Poprawa siedlisk rzecznych poprzez zmniejszenie eutrofizacji i zwiększenie drożności rzek dla gatunków migrujących jako warunku lepszego stanu wód śródlądowych, dopływów Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego (ImproRivHab_PLDE)

Informacje medialne

INT114

Poprawa siedlisk rzecznych poprzez zmniejszenie eutrofizacji i zwiększenie drożności rzek dla gatunków migrujących jako warunku lepszego stanu wód śródlądowych, dopływów Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego (ImproRivHab_PLDE)

Pliki do pobrania o projekcie

INT114

Poprawa siedlisk rzecznych poprzez zmniejszenie eutrofizacji i zwiększenie drożności rzek dla gatunków migrujących jako warunku lepszego stanu wód śródlądowych, dopływów Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego (ImproRivHab_PLDE)

end faq

INT54 - Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego

Stary most kolejowy w Siekierkach, od końca dziewiętnastego wieku spajający dwa brzegi Odry. Obecnie most jest nieużywany i prawie zapomniany. Już wkrótce, po ponad 70 latach połączy, jako ścieżka turystyczna, region transgraniczny i przyczyni się do rozwoju wspólnych wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych.

Informacje medialne

INT54

Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego

Pliki do pobrania o projekcie

INT54

Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki – Neurüdnitz do ruchu turystycznego

end faq

INT128 - Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.

Informacje medialne

INT128

Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.

Pliki do pobrania o projekcie

INT128

Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.

end faq

INT116 - Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

Informacje medialne

INT116

Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

Pliki do pobrania o projekcie

INT116

Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom

end faq

INT118 - Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w okulistyce

Informacje medialne

INT118

Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w okulistyce

Pliki do pobrania o projekcie

INT118

Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej w okulistyce

end faq

INT59 - "Trzy przedszkola - Dwa języki - Jedna droga"

Informacje medialne

INT59

"Trzy przedszkola - Dwa języki - Jedna droga"

Pliki do pobrania o projekcie

INT59

"Trzy przedszkola - Dwa języki - Jedna droga"

end faq

INT109 - Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

Informacje medialne

INT109

Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

Pliki do pobrania o projekcie

INT109

Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym

Display:

end faq

INT77 - Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie

Informacje medialne

INT77

Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie

Pliki do pobrania o projekcie

INT77

Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie

end faq

INT110 - Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych

Informacje medialne

INT110

Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych

Pliki do pobrania o projekcie

INT110

Korelacja identyfikacji i zwalczania transgranicznych powiązań terrorystycznych i przestępczych w obszarze badań genetycznych i informatycznych

end faq

INT107 - Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania  (Akronim: REGE)

Informacje medialne

INT107

Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania  (Akronim: REGE)

Pliki do pobrania o projekcie

INT107

Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania  (Akronim: REGE)

end faq

INT51 - POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze

Informacje medialne

INT51

POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze

Pliki do pobrania o projekcie

INT51

POMERANIA - Atrakcje kulturalne i przyrodnicze

end faq

INT120 - Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania

Informacje medialne

INT120

Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania

Pliki do pobrania o projekcie

INT120

Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania

Display:

Sprawozdanie ostateczne, 28.10.2020 r.

W niniejszej Koncepcji Rozwoju i Działań 2021-2030 sformułowano cele, obszary i sposoby działania we współpracy transgranicznej Euroregionu Pomerania, które nadają kierunek wspólnemu rozwojowi euroregionu.

end faq

INT62 - Polsko-niemiecka sieć teatralna (theater-pom.net)

Informacje medialne

INT62

Polsko-niemiecka sieć teatralna (theater-pom.net)

Pliki do pobrania o projekcie

INT62

Polsko-niemiecka sieć teatralna (theater-pom.net)

end faq

INT67 - Transgraniczny rozwój turystyki, w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój w oparciu o zrównoważone wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Informacje medialne

INT67

Transgraniczny rozwój turystyki, w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój w oparciu o zrównoważone wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Pliki do pobrania o projekcie

INT67

Transgraniczny rozwój turystyki, w szczególności turystyki zdrowotnej w miastach Templin i Połczyn-Zdrój w oparciu o zrównoważone wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego

end faq

INT65 - Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza

Informacje medialne

INT65

Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza

Pliki do pobrania o projekcie

INT65

Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza

end faq

INT52 - Zdrowe dzieci w zdrowych gminach

Informacje medialne

INT52

Zdrowe dzieci w zdrowych gminach

Pliki do pobrania o projekcie

INT52

Zdrowe dzieci w zdrowych gminach

end faq

INT14 - Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod hematologii i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej

Informacje medialne

INT14

Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod hematologii i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej

Pliki do pobrania o projekcie

INT14

Konsolidacja współpracy transgranicznej poprzez wymianę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod hematologii i onkologii doświadczalnej oraz klinicznej

end faq

INT76 - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania

Informacje medialne

INT76

Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania

Pliki do pobrania o projekcie

INT76

Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania

Display:

Szkolenie dla nauczycieli języka niemieckiego „Coś z niczego na lekcji niemieckiego” w Szczecinie, 20.02.2019

Szkolenie dla polskich i niemieckich nauczycieli i wychowawców „Jak innowacyjnie nauczać języka sąsiada” w Szczecinie, 24.11.2018

end faq

Projekt "Innowacyjny, polsko – niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków" - RareScreen jest unikatowym w skali europejskiej przedsięwzięciem dotyczącym transgranicznej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami, w zakresie wczesnej diagnostyki i leczenia genetycznie uwarunkowanych chorób rzadkich u noworodków.

Projekt INT2 Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgia zakłada współpracę w kwestiach prawnych i organizacyjnych ratownictwa medycznego, a takż transgraniczną współpracę pomiędzy obywatelami i instytucjami administracji publicznej (dyspozytornie, departamenty społeczne, resorty spraw wewnętrznych, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie).

INT2 - Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgia

Informacje medialne

INT2

Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgia

Display:

Gdy liczy się każda sekunda
 2.36 MB
 22.02.2018

po polsku, Źródło: 24Kurier.pl, 22.02.2018

po niemiecku, Źródło: Schweriner Volkszeitung, 26.01.2018

po niemiecku, Źródło: Ostseezeitung (HGW, Usedom), 26.01.2018

po niemiecku, Źródło: Nordkurier, 26.01.2018

Jeden cel - dobro pacjenta
 813.57 KB
 25.01.2018

po polsku, Źródło: 24Kurier.pl, 25.01.2018

po polsku, Źródło: Gazeta Gryfińska, 23.01.2018

Besser retten an der Grenze
 392.37 KB
 17.01.2018

po niemiecku, Źródło: Ostseezeitung (Usedom), 17.01.2018

Pliki do pobrania o projekcie

INT2

Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgia

end faq

INT23 - Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II

Informacje medialne

INT23

Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II

Pliki do pobrania o projekcie

INT23

Poprawa infrastruktury transportowej na pograniczu polsko-niemieckim Euroregionu POMERANIA – Etap I z II

end faq

INT45 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Informacje medialne

INT45

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Display:

po niemiecku, Źródło: Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern, 01.03.2018

KWP Szczecin, InterReg 997
 1.64 MB
 02.03.2018

po polsku, Źródło: Komunikator 997 Nr. 84-85, 16.12.2017 - 26.01.2018

po polsku, Źródło: Policja 997, luty 2018

Radiowozy z tłumaczami
 1016.32 KB
 02.02.2018

po polsku, Źródło: Kurier Szczeciński, 02.02.2018

Pliki do pobrania o projekcie

INT45

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na transgranicznych szlakach komunikacyjnych Pomorza Zachodniego i Meklemburgii-Pomorza Przedniego

end faq

W Programie Współpracy Interreg V A ponownie pojawił się Fundusz Małych Projektów (FMP). Jest to projekt niezwykły. Z kilku powodów. Projekt składa się tak naprawdę z setek drobniejszych projektów, które realizowane są przez instytucje działające na obszarze Euroregionu Pomerania, a uczestnikami tych projektów są tysiące osób z obszaru wsparcia Programu Interreg V A.

INT10 - Innowacyjny polsko-niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków

Informacje medialne

INT10

Innowacyjny polsko-niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków

Display:

po niemiecku, Źródło: Nordkurier, 30.11.2017

po polsku, Źródło: TVP3 Szczecin, 24.11.2017

po polsku, Źródło: URZĄD MARSZAŁKOWSKI Województwa Zachodniopomorskiego, 23.11.2017

po polsku, Źródło: Kurier Szczeciński, 24.03.2017

Pliki do pobrania o projekcie

INT10

Innowacyjny polsko-niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków

end faq

INT6 - Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interregu V A

Informacje medialne

INT6

Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interregu V A

Pliki do pobrania o projekcie

INT6

Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interregu V A

end faq

INT7 - Regionalne Prezentacje Gospodarcze – Stabilizacja i intensyfikacja polsko – niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017 – 2019

Informacje medialne

INT7

Regionalne Prezentacje Gospodarcze – Stabilizacja i intensyfikacja polsko – niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017 – 2019

Pliki do pobrania o projekcie

INT7

Regionalne Prezentacje Gospodarcze – Stabilizacja i intensyfikacja polsko – niemieckich stosunków gospodarczych w Euroregionie Pomerania w latach 2017 – 2019

end faq

INT13 - Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli

Informacje medialne

INT13

Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli

Display:

po polsku, Źródło: wiadomosci.szczecin.eu, 22.02.2018

po polsku, Źródło: wyborza.pl Szczecin, 22.02.2018

po niemiecku, Źródło: Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, 15.01.2018

Pliki do pobrania o projekcie

INT13

Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli

Display:

Prezentacja projektu INT13 Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniu 20.02.2018 w Löcknitz

end faq

INT79 - Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca

Informacje medialne

INT79

Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca

Pliki do pobrania o projekcie

INT79

Fundusz Małych Projektów Interreg V A Komunikacja-Integracja-Współpraca

Display:

po polsku, Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (LP) i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. (PP)

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (LP) i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. (PP)

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (LP) i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. (PP)

Źródło: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (LP) i Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V. (PP)

end faq

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.