Jesteście Państwo zainteresowani realizacją polsko-niemieckich projektów?

Chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o projektach dofinansowanych w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska? Nic prostszego, gdyż informacje te można teraz znaleźć na stronie internetowej naszego Programu!

Wystarczy znaleźć listę zakontraktowanych projektów. Lista jest interaktywna. Projekty można sortować i filtrować albo eksportować listę w formie tabeli Excel. Klikając w konkretny projekt, zostaniecie Państwo przekierowani na podstronę zawierającą dodatkowe szczegóły dotyczące projektu, w tym informacje medialne, pliki do pobrania, ciekawostki i wydarzenia. W miarę realizacji poszczególnych projektów i dodaniu nowych zatwierdzonych projektów będziemy stopniowo rozszerzać naszą ofertę informacyjną. Dlatego warto regularnie odwiedzać stronę Programu.

Rezultaty posiedzenia Komitetu Monitorującego z dnia 12/13.03.2019

W dniach 12-13.03.2019 w Stralsund odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

Podczas dwudniowych obrad wybrano 7 projektów do dofinansowania w ramach I Osi Priorytetowej Natura i Kultura. Następujące projekty o łącznej wartości 12,254 mln. Euro otrzymają wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • Ochrona muraw kserotermicznych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 0,905 mln. Euro – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • HISTORIA TECHNIKI NA POMORZU – TRANSGRANICZNA WSPÓŁPRACA MUZEÓW W ANKLAM I SZCZECINIE
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 2,533 mln. Euro – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Wzrost atrakcyjności dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez powiązanie ze sobą infrastruktury turystycznej, wspólną promocję oraz zwiększenie stopnia transgranicznej znajomości oferty turystycznej - Parku Zdrojowego, Tierpark Greiswald e.V., Feldherren – Akademie e.V.
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 2,036 mln. Euro – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Ścieżka rowerowa "Zielona granica": zamknięcie luki pomiędzy ścieżką rowerową "Odra-Nysa" w pobliżu Staffelde i przejściem granicznym Rosow (Rosówek) wzdłuż pasa granicznego
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 1,676 mln. Euro – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Polsko - Niemieckie Transgraniczne Centrum Dziedzictwa Naturalnego i Kulturowego Regionu Doliny Środkowej Odry
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 2,038 mln. Euro – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko - niemieckiej współpracy. 4UP
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 2,093 mln. Euro – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.
 • Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń, aktywizowanie mieszkańców pogranicza i podnoszenie atrakcyjności turystycznej
  Zatwierdzone dofinansowanie ze środków wsparcia (EFRR)
  maks. 0,973 mln. Euro – z zastrzeżeniem spełnienia warunków zdefiniowanych przez Komitet Monitorujący.

Ponadto członkowie KM podjęli decyzję o wydłużeniu terminu zakończenia naboru projektów w ramach III osi priorytetowej Edukacja. Składanie wniosków w tej osi będzie możliwe od 19 marca 28 maja 2019.

Zmieniono również termin kolejnego posiedzenia KM na którym będą wybierane projekty złożone w ramach osi priorytetowej edukacja oraz współpraca transgraniczna. Nowy termin ustalono na 26/27.11.2019 r. Ponadto przyjęto porządek posiedzeń komitetu w następnych latach 2020 – 2023:

 • 26./27.05.2020 (Stan wdrażania Programu Współpracy, Raport z wdrażania 2019)
 • 18./19.05.2021 (Stan wdrażania Programu Współpracy, Raport z wdrażania 2020)
 • 17./18.05.2022 (Stan wdrażania Programu Współpracy, Raport z wdrażania 2021)
 • 23./24.05.2023 (Zakończenie Programu, Raport z wdrażania 2022)

Podczas posiedzenia Komitetu członkowie odwiedzili Oceanarium, które w latach 2013-2015 otrzymało dofinansowanie w ramach programu Interreg IVA. Wsparcie środków Interreg pozwoliło wówczas na zakup audioprzewodników.

Wszystkim wnioskodawcom których projekty zostały wybrane do dofinasowania serdecznie gratulujemy i zachęcamy do śledzenia strony programu. W najbliższym czasie będziemy się kontaktować w sprawie szkolenia wprowadzającego dla partnerów wiodących i partnerów projektu.

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Nadchodzące wydarzenia

30
maj
Termin: 30 maj 2020
budżet zaplanowany w ramach naboru: 2,9 mln. EUR

15
paź
Termin: 15 październik 2020

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie biuletynu informacyjnego Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji biuletynu.

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz

© 2020 - www.interreg5a.info

EU LogoProgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.