Zakontraktowane projekty Programu Współpracy

Lista projektów zaktualizowana w dniu: 02.01.2020

Do tej pory 34 projektów otrzymało umowę o dofinansowanie, w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednia / Brandenburgia / Polska.
Łączne wydatki kwalifikowalne tych projektów wynoszą 100,579 mln Euro. Wydatki te są współfinansowane przez Unie Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 80,822 mln Euro.

Finansowanie przez UE zakontraktowanych projektów
Oś priorytetowa
Liczba
Środki EFRR
1 - Natura i kultura
13
25,456 mln Euro
2 - Transport i mobilność
1
13,746 mln Euro
3 - Edukacja
5
9,010 mln Euro
4 - Współpraca transgraniczna
15
32,611 mln Euro

INT13 - Krótki opis projektu

Gmina Miasto Szczecin (Parter Wiodący) i Kommunal-gemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. (Partner).
Projekt opiewa na ponad 875 442,00 euro, z czego uzyskane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Roz-woju Regionalnego wynosi 744 125,00 euro.

Projekt „Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli” jest działaniem, skierowanym do mieszkańców oraz instytucji. Partnerami projektu są Gmina Miasto Szczecin i Związek Komunalny Europaregion Pomerania e.V., którzy to po raz kolejny podejmują współpracę w dziedzinie różnych projektów transgranicznych. Celem projektu jest: stała i efektywna pomoc doradcza dla mieszkańców, utworzenie instytucjonalnej sieci współpracy i rozwój kompetencji w tym zakresie jak również stworzenie informacyjnej e- broszury.
Prowadzone w ramach projektu działania mają za zadanie usprawnić komunikację, przyspieszyć załatwianie spraw w zakresie: ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, spraw urzędowych i skarbowych itp. Ważnym aspektem projektu jest budowa mostów w relacjach polsko-niemieckich oraz kształtowanie kompetencji międzykulturowych.
Działalność Punktu odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań pogranicza, jakim jest bariera językowa. Dwujęzyczny personel w dwóch punktach w Szczecinie i w Löcknitz udziela porad w konkretnych i ważnych sprawach życiowych i jednocześnie pomaga uporządkować formalności, wynikłe ze zmiany miejsca zamieszkania czy zatrudnienia.

Szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy w Punktach:
Punkt Kontaktowo–Doradczy po stronie polskiej
Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Tel.: (0048 91) 435 11 35
eMail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Kontaktowo–Doradczy po stronie niemieckiej
Marktstraße 4, Bürgerhaus
17321 Löcknitz
Tel./Fax: (0049 39754) 528 97
eMail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność Punktu odpowiada na jedno z najważniejszych wyzwań pogranicza, jakim jest bariera językowa i potrzeba jej niwelowania. W tym względzie projekt ma szczególne znaczenie, bo dzięki dwujęzycznemu personelowi pomaga się ludziom w bardzo konkretnych i ważnych sprawach życiowych.
Zdobytą wiedzę pracownicy obu Punktów przekazują zainteresowanym w sposób ciągły. Ponadto, na stronie www.szczecin.pl w zakładce FAQ znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Transport i mobilność

Biuletyn

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera Programu Współpracy Interreg V A MV / BB / PL i proszę o jego przesłanie. Jestem świadomy, że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji Newslettera.
© 2020 - www.interreg5a.info

EU LogoProgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Please publish modules in offcanvas position.

Cookies ułatwiają przygotowanie naszej oferty internetowej oraz analizę statystyczną. Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państw zgodę na wykorzystanie przez nas Cookies.